Alytaus viešų įstaigų vadovėms nemalonumai dėl tarnybinio transporto
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ini­ci­juo­ja dvie­jų vie­šų­jų įstai­gų va­do­vių at­lei­di­mą – nu­sta­ty­ta, kad jos pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­niu trans­por­tu.

Dalininkams siūloma atleisti Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorę Gitą Špucienę bei Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktorę Daivą Gudzinevičienę.

Pasak savivaldybės, atlikus centralizuotą vidaus auditą nustatyta, kad šių įstaigų vadovės tarnybinį transportą ir darbo laiką naudojo ne tarnybos tikslais. Tam, kad abiejų viešųjų įstaigų vadovai būtų atšaukti iš pareigų, turi pritarti dalininkų susirinkimas.

„Esame atsakingi miesto gyventojams už skaidrų ir ekonomišką savivaldybės lėšų naudojimą, – teigė Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas. – Darbui skirtas laikas ir priemonės turi būti naudojami tik tarnybos reikmėms ir tokių nusižengimų toleruoti neketiname.“

Socialinių paslaugų centro direktorė G. Špucienė sako, kad auditas į jos darbą pažiūrėjo formaliai. Moteris BNS teigė gražinusi į įstaigos kasą 46 eurus už atvejus, kurie pripažinti pažeidimais, tačiau jų konkretizuoti nenorėjo.

„Tada reikėtų papasakoti labai daug – kiek aš vežioju savo mašina, turėčiau papasakoti, ką mes neformaliai dirbame, ko neliepta daryti, bet mes darome. Turime daug neįgalių žmonių, daug socialinės rizikos šeimų, vaikų, reikėtų papasakoti, kaip jiems vežame maistą, kaip suorganizavau akciją „Alytiškis – alytiškiui“, kuri trunka jau šešerius metus, ir Alytaus miesto gyventojai neša pas mus įrengtose patalpose avalynę, drabužius, buities rakandus, vaikiškus vežimėlius, naujagimių sauskelnes toms šeimoms, kurios laukiasi vaiko, o neturi absoliučiai nieko (...), imame iš „Maisto banko“ maistą ir dalijame šeimoms, nors viso to mums nereikia daryti“, – dėsti ji.

Direktorė pasakojo apie savaitgaliais organizuojamus renginius, į kuriuos reikalingus daiktus ji veža savo mašina neprašydama už tai atlyginti.

G. Špucienė nesitiki, kad postą jai išsaugoti pavyks, nes dalininkų susirinkime sprendžiančią galią turi atleidimą inicijuojanti savivaldybė.

D. Gudzinevičienė savo ruožtu sakė, kad pripažįsta pažeidimą, tačiau nemano, jog jis yra esminis. Jis tvirtino atlyginusi už savo tikslais tarnybiniu automobiliu nuvažiuotus 50 kilometrų.

„Aš nemanau, kad tai yra esminis įvykis, kuris galėjo turėti įtakos įstaigos veiklai (...). Manau, kad tai yra tiesiog susidorojimas“, – pasakojo moteris.