Alytaus vicemerams – išbandymas nepasitikėjimu
Treč­da­lis Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rių reiš­kia ne­pa­si­ti­kė­ji­mą vi­ce­me­rais Va­le Gi­bie­ne ir Taut­vy­du Ta­mu­le­vi­čiu­mi dėl esą jų ne­kom­pe­ten­ci­jos ei­ti šias par­ei­gas, o pa­tys vi­ce­me­rai čia įžvel­gia po­li­ti­nių žai­di­mų ap­raiš­kas ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams.

Pareiškime dėl nepasitikėjimo nuo 2005 metų dirbančiais Alytaus mero pavaduotojais jo autoriai aiškina pasigendantys konkrečių veiksmų ir rezultatų vicemerų kuruojamose srityse.

Vytautas Grigaravičius: „Gal norima pakenkti man tiesiogiai. Bet jie turi surinkti 14 pritariančiųjų balsų. Tada viskas ir paaiškės.“

Kliūva abudu

Teigiama, kad miesto ugdymo įstaigų darbą destabilizavo V. Gibienės veikla organizuojant jų pertvarką, kuri esą vykdoma chaotiškai, be jokių aiškių tikslų, kelia švietimo bendruomenės nepasitenkinimą. Jau beveik pusmetį dėl šios pertvarkos Alytuje netyla ginčai. Žiemą ketinta „Piliakalnio“ progimnaziją pertvarkyti į pradinę mokyklą ir prijungti ją prie Dzūkijos pradinės mokyklos, o Vidzgirio pagrindinę mokyklą apskritai likviduoti. Šio sumanymo atsisakyta, kai jam nepritarė Švietimo ir mokslo ministerija.

Vėliau sugalvota tobulinti pradinių mokyklų tinklą. Didžiausia pertvarka būtų laukusi mokyklos-darželio „Drevinukas“. Tačiau paaiškėjo, kad toks sumanymas nebuvo derintas su šios įstaigos bendruomene. Kai ji išreiškė pasipiktinimą, nutarta kol kas jokių pertvarkų nevykdyti. „Tokie švietimo sritį kuruojančios vicemerės veiksmai mūsų netenkina“, – pažymėjo po interpeliacijos tekstu pasirašęs Alytaus tarybos narys Saulius Janulevičius.

Vicemerui T. Tamulevičiui priekaištaujama dėl to, kad itin neprofesionaliai pasirengta miesto viešojo transporto konkursui. Jis buvo sustabdytas, o pakartotinai paskelbtą konkursą sustabdė teismas. Vicemerui taip pat prikišama, kad jis nesugebėjo parodyti gebantis kuruoti jam patikėtas sritis, nepateisino lūkesčių, daug energijos skirdavo abejotinos naudos projektų kūrimui.

Įspėjimas merui

Interpeliacijos V. Gibienei bei T. Tamulevičiui tekstą pasirašė 9 iš 27 Alytaus tarybos narių – ne tik opozicijoje esantys keturi socialdemokratai, bet ir penki valdančiajai daugumai priskiriami miesto politikai.

Kaip „Lietuvos žinioms“ teigė vienas interpeliacijos autorių Sigitas Leonavičius, nepasitikėjimas vicemerais reiškiamas dabar, nes jų nekompetencijos „lašas“ jau perpildė sklidiną nepasitenkinimų taurę. „Jau anksčiau tarybos nariai tarpusavyje aptardavo šių politinio pasitikėjimo vadovų gebėjimus, bet vis dar buvo tikimasi, kad kažkas pasikeis. Dabar aišku, kad kompetencija nei iš šio, nei iš to neatsiras“, – tvirtino jis.

Anot S. Leonavičiaus, tai tikrai nėra vietos politikų rengimasis savivaldos rinkimams, o tiesiog bandymas užbėgti už akių galimoms naujoms negerovėms. Ir tai esą nėra tik interpeliacijos tekstą pasirašiusių tarybos narių asmeninė nuomonė, bet ir nemažos dalies alytiškių pozicija.

S. Leonavičius neslėpė, kad nepasitikėjimas vicemerais kartu yra savotiškas nepasitikėjimas Alytaus meru Vytautu Grigaravičiumi. Tik pareikšti nepasitikėjimą juo yra kiek sudėtingiau nei vicemerais. „Tegul tai bus pirmas didelis įspėjimas merui dėl negebėjimo valdyti miestą“, – aiškino S. Leonavičius.

Įžvelgia rengimąsi rinkimams

„Lietuvos žinių“ kalbinta vicemerė V. Gibienė teigė, kad grupės miesto tarybos narių iniciatyvą vertina kaip kitąmet vyksiančių savivaldos rinkimų pradžios ženklą Alytuje. Su jai metamais kaltinimais vicemerė nesutinka. „Norima kuo daugiau sumaišties miesto valdžioje, ypač išgirdus, kad kitais metais dabartinis meras kandidatuoti nesirengia. Todėl kai kas dabar bando užsidirbti politinių taškų“, – dėstė V. Gibienė.

Vicemeras T. Tamulevičius jam reiškiamą nepasitikėjimą taip pat linkęs vertinti kaip prasidėjusį pasirengimą rinkimams ir savo kaltės neįžvelgia.

Grupės tarybos narių metamus priekaištus vicemerams nepagrįstais vadina ir meras V. Grigaravičius. Jis teigė savo pasirinktais pavaduotojais pasitikintis, todėl nematantis būtinybės juos keisti. „Gal norima pakenkti man tiesiogiai. Bet jie turi surinkti 14 pritariančiųjų balsų. Tada viskas ir paaiškės“, – kalbėjo V. Grigaravičius.

Ar interpeliacijos iniciatoriai sulauks daugiau tam pritariančių tarybos narių, paaiškės Alytaus tarybos posėdyje, kai bus surengtas slaptas balsavimas dėl pasitikėjimo vicemerais. Tačiau tai nutiks ne šį ketvirtadienį, o vėliau. Mat interpeliacijos autoriai, anot V. Grigaravičiaus, per vėlai pateikė pareiškimą ir tarybos sprendimo atleisti vicemerus projektą.

Tuo metu S. Leonavičius teigė, kad interpeliacijos iniciatoriai jokių terminų nepažeidė, ir interpeliacija galėtų būti svarstoma dar šį ketvirtadienį vyksiančio posėdžio metu. Ar klausimą teikti svarstyti – jau mero sąžinės reikalas. „Nusiteikimas neteikti tarybai svarstyti tokio politinio klausimo artimiausiame posėdyje yra mero trumparegiškumas ir jo, kaip politiko, silpna vieta, nes tie žmonės diskredituoja jį patį“, – sakė S. Leonavičius.