Alkani Dainų šventės dalyviai – mero išsigalvojimas?
Ne­ty­lant kal­boms apie blo­gą Dai­nų šven­tės da­ly­vių mai­ti­ni­mą į dis­ku­si­ją įsi­jun­gė ir Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius. Jis pa­si­pik­ti­no, kad šven­tės da­ly­viai esą ne tik ne­ska­niai mai­ti­na­mi, bet kai ku­rie jų mais­to vi­sai ne­gau­na.  Taip nu­skriaus­ti, pa­sak me­ro, yra vil­nie­čiai, da­ly­vau­jan­tys šven­tė­je. Tie­sa, Dai­nų šven­tės at­sto­vė ti­ki­na, kad vil­nie­čiai jau iš anks­to ži­no­jo, kad ne­gaus pus­ry­čių ir va­ka­rie­nės, to­dėl tai jiems ne­bu­vo ne­ti­kė­tu­mas. 

Meras įsitikinęs, kad situacija su Dainų šventės dalyvių maitinimu – gėdinga. „Gėdinga ir pavojinga, kad vaikai (bent dalis jų), atvykę į visos Lietuvos dainų šventę mūsų šimtmečio metais negauna normalaus maisto, o vilniečiai vaikai, nors repetuoja visą dieną kartu, vakarienės negauna visai, yra piktybinis apsileidimas ir pasityčiojimas iš dalyvių. Aš padarysiu viską, kad atsakingi už šią betvarkę sulauktų įvertinimo, o kol kas kviečiu skubiai spręsti šią situaciją.

KVIEČIU Vilniuje esančius verslus bei organizacijas prisidėti ir padaryti tai, ko nesugebėjo užtikrinti Vyriausybė šimtmečio Dainų šventėje – tinkamai pamaitinti vaikus.

Pats asmeniškai jau kontaktuoju su įmonėmis ir pirmąsias teigiamas reakcijas iš atsakingų verslų jau turiu, netrukus apie tai bus daugiau informacijos. Pradinę informaciją, kaip galite prisidėti, rasite svetainėje https://vaikams.vilnius.lt/ Kontaktuojame su verslais, tačiau ne viską galime suspėti, todėl prašau pagalbos perduodant šią žinutę jiems arba pasidalinant šiuo įrašu savo Facebooke.

Tikiu, kad susitelkusi pilietinė visuomenė per dieną gali padaryti tai, ko Vyriausybei nepavyko per ilgą pasiruošimo Dainų šventei laikotarpį“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo miesto vadovas.

Visgi situacija, pasak Dainų šventės organizatorių, nėra tokia dramatiška. Tai, kad Vilniuje gyvenantys šventės dalyviai negauna pusryčių ir vakarienės – yra žinoma ir iš anksto aptarta.

„Taip, vilniečiai šventės dalyviai vakarienę vakar valgė namuose. Taip buvo susitarta iš anksto, jie tai žinojo“, – sakė Dainų šventės projektų vadovė Ieva Krivickaitė.

Anot jos, sostinėje gyvenantys dalyviai kartu su kitais šventės dalyviais valgo pietus, nes taip greičiau ir patogiau, o štai pusryčius ir vakarienę šie dalyviai valgo namuose.

Tiesa, reaguodamas į šį organizatorių pareiškimą, meras savo „Facebook“ paskyroje pareiškė, kad šventės organizatoriai ir yra šventės problema.“Panašu, kad organizatoriai ir yra problemos priežastis. Jie iki šiol ignoruoja problemą!“, – rašė meras.

Šventės organizatoriai: „Maitinimo situacija kontroliuojama“

Šįryt, įsibėgėjant Dainų šventės savaitei, sukviestas neeilinis posėdis dėl šventės dalyvių maitinimo, rašoma šventės organizatorių pranešime spaudai. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre vykusiame posėdyje dalyvavo visų trijų viešąjį maitinimo konkursą laimėjusių įmonių – „Bruneros“, „Ovantis“ ir „Riekė“ – atstovai bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Daiva Ruželienė.

Posėdyje aptarta Dainų šventės dalyvių maitinimo situacija: antradienį trikdžių nebuvo, o Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pažeidimų nefiksavo. Tarnybos atstovai budi visose maitinimo vietose ir fiksuoja padėtį.

„Iš viso iki šiandienos ryto esame gavę tik keturis skundus, daugiausiai dėl maisto skonio, bet juos vertinti sunku, nes skonis – subjektyvus dalykas. Dėl anoniminio skundo apie Radviliškyje šaldomą maistą – Dainų šventės dalyvių maistas buvo gaminamas Vilniuje, Ukmergėje, Jonavoje ir Šalčininkuose. Pagal važtaraščius matome, kad Radviliškyje maistas Dainų šventės dalyviams nebuvo gaminamas, todėl vakar spaudoje pasirodžiusį skundą laikome nepagrįstu“, – komentavo tarnybos viršininko pavaduotoja-valstybinė veterinarijos inspektorė D. Ruželienė.

Oficialios informacijos apie sergančius ar į gydymo įstaigas dėl maitinimo besikreipusius asmenis nėra. Jokio protrūkio taip pat nėra. Kadangi tą patį maistą valgo daug žmonių, stebėdami vienetinius negalavimus jų negalime sieti su dalyviams tiekiamu maistu.

Posėdyje svarstytas pasiruošimas didiesiems dalyvių srautams, kurie į Vilnių suplūsta šiandien: kontaktuota su policija, paprašyta pagalbos – nestabdyti maistą vežančio transporto, papildomai netikrinti važtaraščių, transportą praleisti prioritetine tvarka.

Antradienį vakare vidinės šventės organizatorių komunikacijos kanalais pakartota informacija apie dalyvių maitinimo organizavimą. Priminta, kad laukdami maitinimo dalyviai stotų į eiles, kad maistas vežamas dalimis tam, kad dalyvius pasiektų karštas, o pietums ir vakarienėms vidutiniškai numatyta po dvi valandas.

„Švenčiame didžiulę šventę, kurioje įvairiomis formomis dalyvauja visa Lietuva. Paprašėme mūsų koordinatorių, atsakingų už šventės logistiką ir menines programas, prisidėti prie maitinimo organizavimo. Mums šiuo metu svarbiausia, kad visi dalyviai būtų pamaitinti“, – sakė Dainų šventės direktorius Saulius Liausa.