Akcija – šiukšles vežti Vilniaus merui Remigijui Šimašiui
„Ve­ža­me šiukš­les me­rui Ši­ma­šiui“, – „Fa­ce­book“ pa­skel­bė po­pu­lia­rus so­cia­li­nio tink­lo žmo­gus, vers­li­nin­kas Liud­vi­kas And­riu­lis ir su­kū­rė įvy­kį, pa­siū­lęs penk­ta­die­nį vil­nie­čiams pri­si­jung­ti prie jo, su­si­krau­ti kon­tei­ne­rius ir nu­vež­ti juos į sa­vi­val­dy­bę šiukš­lių me­rui.

„Skundai, raštai, postai, straipsniai, smarvė ir kalnai šiukšlių – Šimašiui vienodai, kaip žirniai į sieną. Šiukšlių išvežimo grafikai, nors buvo žadėta, liko vienašališkai pakeisti“, – teigė L. Andriulis.

Todėl penktadienį, gegužės 18 dieną, 14 valandą jis pakvietė visus, kuriems netinka dvisavaitinis išvežimas, prisijungti prie akcijos, susikrauti konteinerius ir nuvežti juos į savivaldybę šiukšlių merui.

„Konteinerio ten palikti negalėsiu, jie gi žymėti – tad savo šiukšles iš konteinerio išpilsiu savivaldybės priimamąjame, ir, jei reikės, mokėsiu baudą“, – pažadėjo L. Andriulis.

Savo paskyroje jis paaiškino detaliau. „Nepaisant VSD diversijos, nukreipiančios dėmesį nuo vis dar neišvežamų šiukšlių bėdos, aš toliau vienas didvyriškai kovosiu už tai, kad mano šiukšlės būtų vežamos kas savaitę, – tikino L. Andriulis. – Šimašius už mūsų pinigus pirko 60 išvežimų per metus, 60 turi ir duoti, o ne 30. Jis taip ir nesugebėjo paaiškinti, kur tikino dingo pusė pirktų išvežimų – tik graudžiai ir grubiai melavo, kad 'buvo nepagalvota'. Tai – melas, nes pirko tiek, kiek buvo, buvo pagalvota.“

Todėl pažadėjo ridenti savo 16 dienų fermentacijos konteinerį į Vilniaus mero kabinetą, tikėdamasis, kad R. Šimašius įsileis ir „pauostęs susipras grąžinti buvusius grafikus“. „Man tik to tereikia“, – teigė L. Andriulis.

***

Kaip pranešė BNS, atliekų tvarkymo sistemą prižiūrinčios savivaldybės įmonės Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus (VASA) vadovas Rimantas Juknevičius gegužės 7 dieną teigė: „Gauname daug gyventojų pageidavimų, todėl šiek tiek grafikai išsibalansavo, tačiau tikime, kad artimiausiu metu vėl stos viskas į vėžes ir atliekos bus išvežamos laiku. Per savaitę sutvarkysime.“ Jo žodžiais, VASA buvo numačiusi, kad panašūs nesklandumai galėjo kilti, pakeitus atliekų tvarkymo sistemą. „Trečdaliu padidėjo atliekų turėtojų. Kas trečias vilnietis išvis nemokėjo už atliekas. Specifika pasikeitė, zonos naujos“, – tvirtino R. Juknevičius.

Įsigaliojus naujai sistemai, nuo gegužės 1 dienos Vilnius padalintas į penkias dalis: šiaurinę, rytinę ir vakarinę zonas aptarnauja bendrovė „Ecoservice“, centrinę – „VSA Vilnius“, pietinėje dalyje dirba „Ekonovus“.