Afganistano karo aukų daugėja
Laz­di­juo­se ati­deng­ta at­mi­ni­mo len­ta Af­ga­nis­ta­no ka­ro da­ly­viams: du laz­di­jie­čiai žu­vo ka­re, po­rą jų lem­tis pa­sig­lem­žė jau grį­žu­sius iš ka­ro, o ki­ti pen­ki vy­rai, pa­lauž­ti jiems pri­mes­tos ka­ro prie­vo­lės naš­tos, pa­tys pa­si­rin­ko mir­tį. Anks­čiau Af­ga­nis­ta­no ka­ro da­ly­vių at­mi­ni­mas įam­žin­tas ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se.

1989 metų vasario 15-ąją oficialiai baigėsi dešimtmetį trukęs Sovietų Sąjungos ir Afganistano Islamo Respublikos karas. Jame žuvo 96 į sovietų kariuomenę paimti ir į šį karą išsiųsti jauni Lietuvos vyrai. Dar tiek pat jų iš karo grįžo tapę neįgaliaisiais. Skaičiuojama, kad nuo karo pabaigos iki šių dienų mirė dar keli šimtai Afganistane tarnavusių lietuvių. Itin skaudu, kad nemažai buvusių karių mirtį pasitiko savo noru.

Šiemet Sovietų Sąjungos ir Afganistano karo pabaigos 29-ųjų metinių proga kovojusieji šiame kare rinkosi į Lazdijus, kur ant sovietmečiu buvusio karinio komisariato pastato buvo atidengta atminimo lenta, skirta kariniuose konfliktuose bei karinėse misijose žuvusiems mūsų tautiečiams.

„Afganistano kare kovojusiems žmonėms labiausiai reikėtų psichologų pagalbos, tačiau ją gali gauti tik bendra tvarka.“

Nebepakelia gyvenimo

Lazdijuose gyvuojančio Afganistano karo veteranų klubo pirmininkas Kęstutis Savosta „Lietuvos žinioms“ teigė, kad diena, kai iš Afganistano buvo išvesti paskutiniai sovietų kariuomenės daliniai, kurių gretose ne savo valia teko kovoti ir Lietuvos vyrams, jiems yra šventa. „Tarp Afganistano kare dalyvavusių 4475 lietuvių buvo 37 lazdijiškiai, iš kurių namo gyvi negrįžo devyniolikmetis Arūnas Gužas ir dvidešimtmetis Juozas Vismantas“, – sakė K. Savosta.

Šių jaunuolių ir kitų Afganistano kovotojų atminimas įamžintas atminimo lenta, kokias jau tapo įprasta tvirtinti prie buvusių karinio komisariato pastatų sienų. „Pastate, kuriame sovietmečiu būta Lazdijų karinio komisariato, iš kurio vyrai buvo gabenami į Afganistaną, šiuo metu yra įsikūrusi vietos laikraščio redakcija. Jos kolektyvas noriai sutiko, kad lenta būtų atidengta ant šio pastato“, – sakė K. Savosta.

Tačiau, anot jo, pastato savininkai gali keistis, tad artimiausioje ateityje Afganistano karo aukoms skirta lenta bus pritvirtinta prie postamento, pastatyto šalia pastato. „Deja, mes, Afganistano karo dalyviai, nesijaučiame deramai vertinami, nors buvome priversti kovoti mums visiškai svetimame kare“, – sakė Afganistano karo veteranų Lazdijų klubo pirmininkas. Jis pabrėžė, kad skaudžiausia, jog nemažai laiku pagalbos negavusių šio karo dalyvių nebepakelia gyvenimo. „Iš mūsų rajone gyvenusių Afganistano kovotojų savo noru iš gyvenimo išėjo net penki“, – teigė K. Savosta.

Reikalinga psichologo pagalba

Visoje šalyje gyvenančius Afganistano karo dalyvius vienijančiai asociacijai vadovaujantis Vytas Lukšys sakė, kad Sovietų Sąjungos kariuomenės gretose Afganistane kovojusių mūsų tautos vyrų atminimas įamžintas Vilniuje ir Alytuje jiems pastatytais paminklais, Rokiškyje, Klaipėdoje, o dabar jau ir Lazdijuose ant buvusių karinių komisariatų pastatų jiems atidengtos atminimo lentos, Kaune atidengta atminimo lenta, skirta anapilin išėjusiam Afganistano karo dalyviui ir buvusiam Seimo nariui Rimantui Ruzui. Yra išleistos kelios pačių karo dalyvių ar apie juos rašiusių autorių knygos, pora fotoalbumų, sukurtas dokumentinis filmas.

„Sukurti atminimo lentą Afganistano karo dalyviams nesudėtinga, tačiau tam reikia entuziazmo ir iniciatyvos, kurių mums, šio karo dalyviams, jau ima stigti“, – neslėpė V. Lukšys. Jis sakė, kad Afganistano karo dalyviams valstybė dėmesio nerodo. „Šiame kare kovojusiems žmonėms labiausiai reikėtų psichologų pagalbos. Beje, tai nustatyta ir Vilniaus universiteto mokslininkų atliktais tyrimais. Tačiau gauti tokią pagalbą galime tik bendra tvarka“, – sakė Afganistano karo dalyvių asociacijos vadovas. Jis pabrėžė, kad karo baisumus vis dar savyje besinešiojantys žmonės palikti patys rūpintis savimi. „Deja, ne visiems, perėjusiems karo mėsmalę, pavyksta tai padaryti. Todėl ne vienas mūsų savo išgyvenamas kančias bando slopinti alkoholiu, taip pat gana dažnai laidojame nusižudžiusius draugus“, – sakė V. Lukšys.

Anot jo, atsispirti gyvenimo negandoms Afganistano karo dalyviai bando paremdami vieni kitus, organizuodami medelių sodinimo talkas, dalyvaudami Sausio 13-osios bėgime, švęsdami vasario 15-ąją – Sovietų Sąjungos ir Afganistano karo pabaigos dieną. „Tačiau dažniausiai mus suburia laidotuvės, kai tenka išlydėti kovos draugus“, – pabrėžė Afganistano karo dalyvių lyderis.