Adolfo Ramanausko-Vanago atminimui suplevėsuos dar daugiau vėliavų
Pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nės gru­pės su­rink­to­mis lė­šo­mis prie Laz­di­jų cen­tre par­ti­za­nų va­dui Adol­fui Ra­ma­naus­kui-Va­na­gui pa­sta­ty­to pa­mink­lo jau plaz­da trys vė­lia­vos. Ne­tru­kus par­ti­za­no gar­bei iš­kel­tos trys vė­lia­vos su­ple­vė­suos ir prie mo­kyk­los, ku­rio­je jis mo­kė­si.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos kieme jau pradėti darbai, reikalingi pastatyti trims stiebams, ant kurių netrukus turėtų suplevėsuoti Lietuvos valstybinė, mūsų šalies istorinė bei Lazdijų rajono savivaldybės vėliavos. Šios vėliavos skirtos prisiminti, kad būtent šioje Lazdijų mokykloje mokėsi vienas aktyviausių kovotojų už laisvą Lietuvą, 1949-ųjų vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos signataras, Lazdijų rajono garbės pilietis Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

Atminimo įamžinimas tęsiamas

Trys vėliavos, iškeltos prie A. Ramanausko-Vanago atminimui Lazdijų centre pastatyto paminklo, jau plazda. Jos iškilo už lėšas, aukotas Lazdijų rajone gyvenančių bei dirbančių žmonių, o iniciatyvą rinkti lėšas parodė patys piliečiai. Lazdijų rajono merija informuoja, kad per lėšų rinkimo akciją, skirtą sumontuoti vėliavų stiebams bei nupirkti pačias vėliavas, buvo surinkta 2572 eurai, kuriuos, skirdami po penkis eurus, suaukojo 490 žmonių. Kad Lazdijų centre galėtų plazdėti trys vėliavos, panaudoti 1165 eurai, o šios vėliavos buvo iškeltos praėjusių metų lapkričio 29-ąją, per 60-ąsiais A. Ramanausko-Vanago nužudymo metines.

Kadangi iš suaukotų pinigų liko 1407 eurai, vėliavų kėlimo iniciatoriai kreipėsi į lazdijiškius klausdami kur geriausia išleisti likusius pinigus toliau Lazdijuose įamžinant A. Ramanausko-Vanago atminimą. Iš sulauktų pasiūlymų kaip verčiausias buvo įvertintas siekis prie Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos pastatyti tokius pat vėliavų stiebus, kokie jau stovi Lazdijų centre, o ant jų kelti taip pat tris – Lietuvos valstybės, Lietuvos istorinę bei Lazdijų rajono vėliavas.

Jubiliejų gausa

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė „Lietuvos žinioms“ pasidžiaugė, kad darbai, reikalingi tam, kad prie mokyklos būtų galima kelti vėliavas, jau vyksta. Direktorė vylėsi, jog vėliavos prie jos vadovaujamos mokyklos suplazdės per Valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejų, kuris sutampa su 80-osiomis Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos pasirašymo metinėmis. Neabejotinai vėliavos bus keliamos ir per ir A. Ramanausko-Vanago 100-ąsiais gimimo metines, minėsimas šių metų kovo 6-ąją. Mokyklos vadovė pabrėžė, jog šiais, 2018-aisiais metais, šioje gimnazijoje, kurioje kitados mokėsi A. Ramanauskas-Vanagas, duris atvers jo vardu pavadintas kabinetas.