8 žinomi faktai apie kraupų sargo nužudymą Trakų rajone
Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pra­ne­šė, kad su­lai­kė 3 as­me­nis, ku­rie įta­ria­mi sa­vait­ga­lį nu­žu­dę sar­gu Tra­kų ra­jo­ne dir­bu­sį Ma­ri­jan Si­niavs­kij. Pa­tei­kia­me 8 ži­no­mus fak­tus apie šią pa­slap­tin­gą by­lą: 

1. Kur?

Trakų rajone, Mamavio kaime esančioje statybvietėje. Dingusio vyro sūnus Albert Siniavskij 15min pasakojo, kad tėvo darbo patalpose buvo rasta nemažai kraujo ir grumtynių žymių. Dingęs Marijan Siniavskij (1958 m. gimimo) statybvietėje dirbo sargu.

2. Kada?

Pranešimas apie dingusį sargą paskelbtas sekmadienį. Manoma, kad įvykis nutiko naktį iš šeštadienio į sekmadienį (Sausio 6/7d.).

3. Kas įvyko?

Kol kas nėra tikslių duomenų. Pranešta ne tik apie dingusį statybvietės sargą, bet ir jam priklaususį juodos spalvos „VW Touran“ (2004 m. gamybos).

4. Kaip vyko paieška?

Vilniaus apskrities policijos viršininko pavaduotojas Mindaugas Stravinskas DELFI sakė, jog buvo pasitelktas kinologas su tarnybiniu šunimi, pareigūnai tikrino apylinkes, ieškodami dingusio žmogaus ir jo automobilio. Pasak M. Stravinsko, statybvietėje sargavusio Marijano Siniavskio pasigedo jo pakeisti atvykęs kolega.

5. Kur rasta auka?

Šiandien apie 10 val. Varėnos r. miške rastas sudegęs automobilis „WW Touran“, o automobilyje – sudegusio žmogaus kūnas. Pareigūnų teigimu, tai sekmadienį Trakų r. dingęs vyras M. Sinevskij.

Žiniasklaida praneša, kad įtariama, jog vyro kūnas buvo įkeltas į pavogto automobilio bagažinę. Užpuolikai, bandydami užmaskuoti, savo paliktus pėdsakus sudegino automobilį kartu su auka.

6. Kas įtariamieji?

Įtariamieji yra 3 asmenys. Vienas iš jų nepilnametis – 15 metų amžiaus. Kiti du – 19-mečiai. Vienas iš sulaikytų buvo teistas. Du įtariamieji yra iš Alytaus , vienas – Vilniaus rajonų.

7. Kaip buvo sulaikyti?

Policijos pajėgos metė visas pajėgas nusikaltimo tyrimui. Įtariamieji buvo sulaikyti trečiadienį ryte. Policijos pareigūnų apsilankymas jiems buvo netikėtas, todėl jie nespėjo pasipriešinti.

7. Nusikaltimo motyvas

Policija įtaria, kad suimtieji bandė pavogti kuro, tačiau viskas baigėsi nužudymu.