„Vilniaus viešajam transportui“ vadovaus Rimantas Markauskas
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės val­do­mai bend­ro­vei „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ (VVT) va­do­vaus lig­šiol lai­ki­nai šias par­ei­gas ėjęs Ri­man­tas Mar­kaus­kas.

VVT valdyba jį į pareigas paskyrė penktadienį. Iki šiol R. Markauskas buvo įmonės Eksploatacijos tarnybos vadovas.

R. Markauskas sako, kad įmonė pasiruošusi konkurencijai, skelbs naujų maršrutų konkursus, nuolat atnaujins transporto parką, rašoma pranešime spaudai.

Įmonei naujojo vadovo prireikė, pernai birželį atleidus Gintarą Maželį – teigta, kad jis nepakankamai įsitraukė, pertvarkant viešąjį transportą, bei nerado bendros kalbos su miesto taryba, savivaldybe ir jos įmonėmis.