Žvejo svajonė? Kinijoje pagautas 514 kg sveriantis eršketas
Ar bent įsi­vaiz­duo­ja­te ko­kia tu­rė­tų bū­ti žve­jo reak­ci­ja pa­ga­vus net 514 kg sve­rian­čią žu­ve­lę? To­kią gi­gan­tę pa­vy­ko su­čiup­ti vie­nam ki­nui ne­to­li Fu­jua­no mies­to šiau­rės ry­ti­nė­je Ki­ni­jos Hei­long­dzian­go pro­vin­ci­jo­je esan­čio­je Hei­long­dzian­go upė­je.

Tai vietinėse apylinkėse neabejotinai tapo didžiausia sensacija.

Pranešama, kad tai Daūrinio eršketo patelė, kuriai maždaug 100 metų.

Patelę įsigijo vietos jūros produktų biuras, kuris veisia žuvis. Neeilinis grobis plaukioja 5 metrų skersmens tvenkinyje. Patelė bus gydoma nuo patirtų sužalojimų ir apvaisinta.

Teigiama, kad vietiniai tokio laimikio nėra matę jau du dešimtmečius.