Žiurkės puota bankomate: sugraužė 16 tūkst. eurų
Šiau­rės Ry­tų In­di­jos po­li­ci­ja pra­ne­šė, kad į vie­ną ban­ko­ma­tą pro sky­lę įlin­du­si ma­žiau­siai vie­na žiur­kė ten ėmė puo­tau­ti, o kai bai­gė, dau­giau kaip 16 tūkst. eu­rų bu­vo vir­tę ma­žais sku­te­liais.

Tinsukijos miesto policijos vyresnysis inspektorius Mugdha Jyoti Mahanta sakė, kad birželio 11 dieną atvykę taisyti sugedusio banko „State Bank of India“ bankomato, techniniai darbuotojai viduje rado pastipusią žiurkę ir beveik 1,3 mln. rupijų (daugiau kaip 16 tūkst. eurų) vertės sugraužtų banknotų.

Žiurkė į bankomatą pateko pro nedidelę skylę kabeliams jo galinėje dalyje.

Vienas banko darbuotojas penktadienį sakė, kad buvo nurodyta atlikti tyrimą.