Virš šiaurės Sibiro pasirodė mįslingas švytintis kamuolys
Dar pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je virš šiau­rės Si­bi­ro pa­si­ro­dė įspū­din­gas švy­tin­tis ka­muo­lys. Ru­si­ją tie­siog užp­lū­do pra­ne­ši­mų ban­ga apie mil­ži­niš­ką NSO, ku­ris di­džiu­lio spin­din­čio ka­muo­lio pa­vi­da­lu bu­vo re­gi­mas dan­gu­je virš šiau­rės Si­bi­ro.

Dauguma gyventojų apimti siaubo kalbėjo apie „atvykusius ateivius“. Aiškinama, kad tai keturių Rusijos kariuomenės paleistų raketų pėdsakas, kuris naktiniame danguje ir suformavo tokį neįprastą fenomeną, skelbia dailymail.co.uk.

Panaši šviesa 2009 metų gruodį buvo matoma ir danguje virš Norvegijos, o tąsyk ją suformavo nesėkmingas raketos paleidimas. Šio incidento metu susiformavo ypatinga šviesos spiralė, kurią sukūrė išsiliejusiame kure atsispindėjusi saulė.