Vėžlys namo keliavo 3 metus
Vėž­lys, var­du Fer­nan­das, prieš tre­jus me­tus pa­bė­gęs nuo sa­vo šei­mi­nin­ko į Vil­jan­džio eže­rą, pra­ei­tą ket­vir­ta­die­nį bu­vo su­ras­tas vie­no žve­jo ir ki­tą ry­tą su­grį­žo į sa­vo anks­tes­nius na­mus, pra­ne­šė lai­kraš­tis „Sa­ka­la“.

Apie 30 cm ilgio raštuotojo vėžlio patinėlis dingo 2015 metų liepos 3-ąją, Viljandžio miesto gyventojui Reimo Raatsui (Reimui Retsui) nusprendus nusinešti savo devynerių metų augintinį prie ežero, kad parodytų jam estišką vasarą. Ant kranto Fernandas išsitepė smėliu, todėl R. Raatsas pamėgino jį apiplauti ežere. Tačiau vos atsidūręs vandenyje vėžlys suspurdėjo, ištrūko šeimininkui iš rankų ir nuplaukė į ežerą, o pastangos jį surasti buvo bergždžios.

Raštuotieji vėžliai (Trachemys scripta), giminingi Lietuvoje gyvenantiems baliniams vėžliams (Emys orbicularis), natūraliai yra paplitę Šiaurės Amerikoje.

R. Raatsas ne kartą bandė surasti pabėgusį vėžlį paežerėje, bet kaskart grįždavo tuščiomis. Tačiau praeitą savaitę vienas žvejys apie 5 val. ryto aptiko vėžlį, ropojantį krante, maždaug už 300 m nuo dingimo vietos. Vyras vėžlį sugavo ir apie radinį parašė savo „Facebook“ paskyroje. Tai padėjo labai greitai surasti bėglio savininką, o kitą rytą Fernandas grįžo į savo akvariumą.

R. Raatsas sakė sulaukęs daug klausimų, kodėl jis įsitikinęs, kad rastasis vėžlys tikrai yra pabėgęs Fernandas. Vyras sakė, kad atpažįsta augintinį pagal šarvo raštą ir charakterį.

„Per šį laiką spėjau įsitaisyti kitą vėžlį, bet jis man visai nepatinka, – tvirtino savininkas. – Su Fernandu jo negalima nė lyginti. Fernandas – labai ramus, treji metai laisvėje jo nepakeitė.“ R. Raatsas sakė, jog visą laiką buvo įsitikinęs, kad Fernandas trejus pastaruosius metus praleido Viljandžio ežere. Jo nuomone, ropliui didelis pavojus negrėsė, kadangi raštuotieji vėžliai puikiai plaukioja ir yra gana atsparūs žemai temperatūrai.

„Pavasarį ateidavau prie ežero jo ieškoti, nes šiltu saulėtu oru vėžlys turėtų išlipti į krantą pasišildyti“, – aiškino vyras.

Tačiau per trejus metus vyras beveik visiškai prarado viltį, kad augintinis pas jį sugrįš.

„Labai nustebau, kai sužinojau, kad ant Viljandžio ežero kranto rastas vėžlys gali būti mano Fernandas“, – sakė jis.

Pasak R. Raatso, 12-metis Fernandas yra visiškai sveikas ir per gyvenimo laisvėje laikotarpį dar paūgėjo.