To dar nebuvo: JAV miškuose aptikta veido neturinti rupūžė
Ty­rė­jų ko­man­dos, ku­ri JAV Ko­nek­ti­ku­to vals­ti­jos miš­kuo­se rin­ko in­for­ma­ci­ją apie sa­la­mand­ras, dė­me­sį pa­trau­kė po jų ko­jo­mis iš­šo­ku­si ru­pū­žė. Iš ar­čiau ap­žiū­rė­jus šį var­lia­gy­vį, her­pe­to­lo­gė Jill Fle­ming ir jos ko­le­gos bu­vo ge­ro­kai nu­ste­bin­ti iš­vy­dę, kad šis su­tvė­ri­mas ne­tu­rė­jo nei akių, nei no­sies, žan­di­kau­lio ar lie­žu­vio.

Kaip taip nutiko, kad rupūžė liko be veido, išlieka paslaptimi, tačiau yra keli galimi to paaiškinimai.

„Pirminė mano mintis buvo, kad žiemojimo metu rupūžę užpuolė vienas iš plėšrūnų, pavyzdžiui gyvatė arba audinė. Dėl kažkokios priežasties plėšrūnas neužbaigė savo pradėto darbo ir rupūžė jau pavasarį grįžo į jai įprastą gyvenimą, nes varliagyviai išsiskiria ypatinga ištverme,“ – sakė Fleming.

Kiti herpetologai teigia, kad tai galėjo sukelti ir parazitinis užkratas, tačiau anot Fleming, tai yra mažai tikėtina, rašo arth-chronicles.com.

Mokslininkų manymu, tokia rupūžės būsena neleis gyvūnui išgyventi ilgesnį laiką: neturėdama veido rupūžė negali maitintis ir taps lengvu plėšrūnų grobiu.