Šuo, katė ir žiurkė – neatskiriami draugai
Šuo, var­du Sa­ša, ka­ti­nas Dže­kas ir žiur­kė Tvyk­sas – ne­ats­ki­ria­mi. Tuo įsi­ti­ki­no vie­na gy­vū­nų prie­glau­da Vis­kon­si­ne (JAV).

Šeimininkas, nebegalėdamas laikyti visų trijų, paliko augintinius prieglaudai „Oshkosh Area Humane Society“. Jis pasakė darbuotojams, kad keturkojai labai prisirišę vienas prie kito, bet šie tuo įsitikino tik tuomet, kai pamėgino juos atskirti.

Likęs vienas, katinas Džekas tapo labai nedraugiškas. Tačiau vos pasirodžius Sašai, jo nuotaika visiškai pasikeitė. „Staiga jis tapo tarsi kitas katinas. Toks atsipalaidavęs šalia draugės“, – pasakojo prieglaudos koordinatorė Cheryl Rosenthal.

Tuomet darbuotojai nusprendė atnešti ir Tvyksą. Jie negalėjo patikėti savo akimis: vos padėjo ant žemės žiurkę, ši tuojau pribėgo prie šuns, ėmė lakstyti jo kailiu ir laižyti snukį, o Saša savo ruožtu taip pat be perstojo skalbė bičiulį liežuviu.

Nuo tada trijulė daugiau nebesiskyrė. Darbuotojai suprato, kad naujų namų reikia ieškoti visiems trims. Tai jiems pavyko. Šuo, katinas ir žiurkė apsigyveno vienoje šeimoje. Juos priglaudė motina su dukra, atėjusios į prieglaudą ieškoti šuns ir katės. Jos nesitikėjo dar gausiančios ir mielų mieliausią žiurkiną. Prieglaudos darbuotojai irgi džiaugėsi, kad visi trys bičiuliai galėjo apsigyventi vienuose namuose ir niekada nebesiskirti.

Džekas neprimato, o Sašos buvimas katiną ramina. Tvyksas – nebejaunas, bet jo jauna širdis. Jis labai mėgsta eiti imtynių su Saša, o paskui užmiega Džeko glėbyje.