Speigas Niagaros krioklius pavertė tikra ledo karalyste
Nia­ga­ros kriok­liai šiuo me­tu vir­tę pa­čia ti­kriau­sia le­do ša­li­mi. Sting­dan­tis šal­tis šiuo me­tu su­kaus­tęs JAV ir Ka­na­dą pa­da­rė sa­vo ir kriok­lius trans­for­ma­vo į stul­bi­nan­čią le­do ka­ra­lys­tę.

Skelbiama, kad Niagaros krioklių apylinkėse sausio pirmoji buvo rekordiškai šalta, kuomet temperatūra nukrito iki –26 laipsnių. Nors speiguoti orai laikosi ir toliau, o dauguma iš namų net nosies nekiša yra smalsuolių, kurie nenori praleisti progos ir skuba pasigrožėti žiemos stebuklą sukūrusiais kriokliais.

Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kriokliai visiškai sušalę, visgi čia ir toliau vyksta tie patys procesai kaip ankščiau. Garai kylantys nuo vandens sukuria mistišką aurą, o ledas aptraukė viską aplinkui: uolas, augmeniją, ir įvairius statinius.