Siaurėjantį Palangos paplūdimį tvarkys Šventosios smėliu
Sti­chi­jų nu­nio­ko­tam Pa­lan­gos ko­pa­gūb­riui at­kur­ti pla­nuo­ja­ma pa­nau­do­ti Šven­to­sios uos­te iš­kas­tą smė­lį.

Vyriausybei teikiamas nutarimo projektas, kad gilinant Šventosios valstybinio jūrų uosto akvatoriją iškastas reikalavimus atitinkantis smėlis ir uosto žemėje sandėliuojamas smėlis būtų naudojamas Palangoje tvarkant labiausiai pažeistas žemyninės dalies apsauginio paplūdimio kopagūbrio vietas.

Kovo pabaigoje centrinio paplūdimio ruože nuo Palangos tilto iki Rąžės upės žiočių paskelbta ekstremalioji situacija.

Kopagūbrio erozija prasidėjo pernai vasarą, tačiau ekstremalią situaciją skelbti nuspręsta įvertinus esamos situacijos rimtumą bei tai, kad darbus jai stabilizuoti reikės atlikti gana skubiai – iki vasaros.

Palangos savivaldybės ekologė Reda Kairienė BNS anksčiau yra sakiusi, kad yrantis kopagūbris sudaro ne tik prastą estetinį vaizdą kurorto paplūdimyje, tačiau jei kopagūbris būtų visiškai sugriautas, ateityje Palangai grėstų potvyniai.

Šventosios uoste sukauptą smėlį planuojama suvežti į nuardytas kopagūbrio vietas. Vėliau kopagūbris būtų tvirtinamas šakomis.

Palangos savivaldybė yra skaičiavusi, kad darbams reikėtų apie 200–300 tūkst. eurų.

2019 metais savivaldybė planuoja įgyvendinti didesnį projektą, tuomet smėliu būtų pildomi visi Palangos paplūdimiai. Tikimasi, kad tai ilgesniam laikotarpiui išspręs plaunamų krantų problemą.