Sacharos dykumoje prisnigo
Dau­giau nei 40 cm. sto­rio snie­gas nu­klo­jo ko­pas, esan­čias ap­link ne­di­de­lį Ain Sef­ro mies­tą, Al­žy­re. Tai an­tras toks kar­tas per ke­tu­rias­de­šimt me­tų, 2016 me­tų gruo­dį taip pat bu­vo fik­suo­tas ne­di­de­lis snie­gas.

Visgi šis sniego sluoksnis yra gerokai storesnis, lyginant su gerokai smulkesniu kritulių kiekiu iškritusiu prieš kiek daugiau nei metus.

Vietiniai, kurie vasaros metu gyvena 37°C karštyje, buvo nustebinti jų miestą, kurį vadina „vartais į dykumą“ aplankiusio sniego.

Praėjusių metų sniegas mieste sukėlė tikrą chaosą, keliams tapus slidžiais keleiviai liko įkalinti autobusuose, tuo tarpu vaikai statė besmegenius ir net čiuožinėjo nuo smėlio kopų.

Prieš tai sniegas Ain Sefra mieste fiksuotas tik 1979 metų vasario 18 d., kuomet sniego audra tęsėsi vos pusvalandį.

Tokie orai šalį pasiekė tuo pačiu metu, kai šaltis kausto ir Europą bei Jungtines Amerikos valstijas. Skelbiama, kad per savaitgalį šaltas oras pasislinko į pietus link Šiaurės Afrikos, o tai lėmė aukšto slėgio zona virš Europos. Šaltas oras išplito gerokai toliau į pietus nei įprastai.

Ain Sefra miestas įsikūręs maždaug 1000 metrų aukštyje ir jį supa Atlaso kalnai. Vidutinė sausio mėnesio temperatūra čia siekia 6°C.

Nors šiandien Sachara yra ypatingai sausa, prognozuojama, kad per artimiausius 15000 metų ji vėl sužaliuos.