Raudonpilves kūmutes ir balinius vėžlius paleido į laisvę
Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­das penk­ta­die­nį pra­ne­šė į gam­tą pa­lei­dęs 61 rau­don­pil­vę kū­mu­tę ir 54 ba­li­nius vėž­lius.

Anot jo, tai pirmasis kartas, kai atgal į gamtą paleidžiama raudonpilvė kūmutė – varliagyvis, aptinkamas kūdrose, tvenkiniuose, grioviuose, senvagėse, žemapelkių balose. Baliniai vėžlliai į gamtą paleidžiami penktą kartą.

Lietuvoje raudonpilvė kūmutė paplitusi netolygiai, pagrindinės jos radavietės yra pietų, rytų ir šiaurės rytinėje Lietuvos dalyse, o vakarinėje šalies dalyje žinomos tik pavienės populiacijos.

Daugiausia raudonpilvių kūmučių buveinių yra pietų ir rytų Lietuvoje. Manoma, kad Lietuvoje gali būti 300–500 šių varliagyvių radaviečių. Ši rūšis sparčiai nyksta visoje Europoje, taip pat ir Lietuvoje.

Lietuvos zoologijos sodas nuo 2017 metų vykdo projektą, jo vienas iš tikslų yra išauginti ir į gamtą grąžinti virš 300 raudonpilvių kūmučių ir 300 balinių vėžlių.