Ramiajame vandenyne šiukšlių krūva jau 3 kartus didesnė už Prancūziją
Di­džiu­lė plas­ti­ko ir plū­du­riuo­jan­čių šiukš­lių san­kau­pa ple­čia­si re­gio­ne, esan­čia­me pu­siau­ke­lė­je tarp Ha­va­jų ir Ka­li­for­ni­jos. Kon­ver­guo­jan­tys že­mi vė­jai ir van­de­ny­nų sro­vės nu­krei­pia jū­rų šiukš­les į vie­tą, ži­no­mą kaip „Di­dy­sis Ra­mio­jo van­de­ny­no šiukš­lių ruo­žas“.

Šiukšlės čia atkeliauja iš valstybių, įsikūrusių aplink Ramiojo vandenyno ugnies žiedą. Tai šalys iš Azijos, iš Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynų.

Šis šiukšlių ruožas yra didžiausias iš penkių atvirame vandenyje esančių plastiko sankaupų zonų, skelbia „Ocean Cleanup Foundation“.

Naujausiame tyrime, kovo 22 d. paskelbtame žurnale „Scientific Reports, rašoma, kad pastarasis šiukšlynas išaugo iki 1,6 mln. kvadratinių kilometrų, kas dvigubai viršija Teksaso valstijos plotą ir yra tris kartus didesnis už visą Prancūziją.

Šioje vietoje susikaupusios 1,8 trilijono plastiko dalių, sveriančių 80000 tonų. Arba po 250 šiukšlių vienetų kiekvienam planetos gyventojui. 92 proc. šiukšlių masės yra sudaryta iš didesnių objektų, tik 8 proc. masės sudaryta iš mikroplastiko, tai yra dalelių, kurių dydis yra mažesnis nei 5 mm.

Tyrimai atskleidė, kad regione yra 16 kartų daugiau plastiko negu skaičiuota anksčiau, o tai reiškia, kad atitinkamai didėja ir taršos lygis.

Pirmą kartą „Didysis Ramiojo vandenyno šiukšlių ruožas“ buvo aptiktas 1990-ųjų pradžioje.

„Mokslininkai atliko pačią našiausią misiją, perplaukdami pro šiukšlių ruožą vienu metu su 30 laivų, papildant tyrimą dviem orlaiviais,“ – skelbiama „Ocean Cleanup Foundation“ tinklalapyje.

Laivynas iš viso surinko 1,2 milijono plastiko pavyzdžių, tuo tarpu oro jutikliai skenavo daugiau nei 300 kilometrų vandenyno paviršiaus teritoriją.

Komanda nustatė, kad plastiko taršos lygis „Didžiajame Ramiojo vandenyno šiukšlių ruože“ proporcingai augo nuo pat vandenynų taršos matavimų pradžios 1970-aisiais.

Vandenynų tarša trikdo visą mitybos tinklą

Nuolaužos gali būti labai pavojingos jūrų gyvūnams. Pavyzdžiui, logerhedai jūrų vėžliai dažnai plastikinius maišelius palaiko medūzomis, kurios yra pagrindinis jų maisto šaltinis.

Deja, bet nei viena valstybė neprisiims atsakomybės ir neskirs finansavimo „Didžiojo Ramiojo vandenyno šiukšlių ruožo“ išvalymui, nes jis yra pernelyg toli nuo bet kurios valstybės krantų.

„Ocean Cleanup Foundation“ organizacija bando atkreipti viso pasaulio dėmesį ir skatina suvokti šios problemos mastą bei ieškoti būdų vystant ir išbandant valymo technologijas. Taip pat pabrėžiama būtinybė su plastiko taršos problemomis kovoti neatidėliojant.