Raganų eglė – dešimta Europoje
Eu­ro­pos me­džio rin­ki­mus šie­met lai­mė­jo Švil­pi­ko kamš­ti­nis ąžuo­las iš Por­tu­ga­li­jos, Lie­tu­vai at­sto­va­vu­si Ra­ga­nų eg­lė užė­mė de­šim­tą­ją vie­tą.

Per konkursą Švilpiko kamštinis ąžuolas surinko 26 606 balsus, antri liko senoviniai Kabesa del Buėjaus miestelio skripstai (Ispanijos Karalystė), sulaukę 22 323 palaikymo balsų, trečias – Belgorodo miškų vyresnysis ąžuolas iš Rusijos, gavęs 21 884 balsus.

Rambyno regioniniame parke esantis gamtos paminklas – Raganų eglė – surinko beveik 11 tūkst. balsų. Pernai ji Lietuvoje laimėjo medžio rinkimus.

Europos medžio rinkimuose Lietuva dalyvavo antrą kartą. Praėjusiais metais konkuravęs Stelmužės ąžuolas užėmė tryliktąją vietą.