Prie Lenkijos krantų per karą nuskandintas tanklaivis gali sukelti ekologinę katastrofą
Iš Bal­ti­jos jū­ro­je prie Len­ki­jos kran­tų per ka­rą nu­skan­din­to vo­kie­čių tank­lai­vio iš­si­lie­ję de­ga­lai ga­li su­kel­ti eko­lo­gi­nę ka­tas­tro­fą Gdans­ko įlan­kos pa­kran­tė­je, pra­ne­šė Ka­ra­liau­čiaus len­kų kul­tū­ros cen­tras, rem­da­ma­sis ša­lies ži­niask­lai­da.

Narai ir mokslininkai, ištyrę Gdansko įlankos dugne esantį per Antrąjį pasaulinį karą nuskandintą vokiečių tanklaivį „Franken“, nustatė jo korpusas smarkiai surūdijęs: jo dangos, buvusios 10–12 mm storio, apie septynis milimetrus jau sugraužė rūdys.

„Plienas virsta rūdimis. Laivo korpusas subyrės; tai laiko klausimas“, – sakoma pranešime.

Ekspertai apskaičiavo, kad 1945 metų balandį sovietų bombonešių netoli Helio nerijos nuskandintame tanklaivyje yra likę apie 1,5 milijono litrų degalų, ir prognozuoja, kad didelio masto nuotėkis gali įvykti per ateinančius 10 metų.

„Tai bus ekologinė katastrofa“, – įspėjo centras.

Nuogąstaujama, kad išsilieję degalai gali sukelti taršos pavojų visiems Lenkijai priklausantiems Gdansko įlankos paplūdimiams nuo sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi iki Helio nerijos.

Kaliningrado srities aplinkosaugininkų manymu, didelė tarša Gdansko įlankoje gali sukelti rimtų padarinių ir Rusijos pusėje. Gali nukentėti Aistmarių nerijos paplūdimiai bei Baltijos jūros pakrantė prie Baltijsko (Piliavos) ir Jantarno (Palmininkų).