Policijos šunims – muzikos terapija
Ne­se­niai pa­si­ro­dė ži­nia, kad Mad­ri­do po­li­ci­jos šu­nų pa­da­li­nys per­kel­tas į at­nau­jin­tas pa­tal­pas, ku­rio­se įreng­ta oro kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­ma ir re­gu­lia­riai vyks­ta mu­zi­kos te­ra­pi­jos sean­sai.

Specialiajame padalinyje dirba 22 šunys. Jie yra apmokyti ieškoti sprogmenų ir narkotinių medžiagų, taip pat dalyvauja gelbėjimo misijose. Madrido vietos taryba teigia, jog šie gyvūnai patiria didžiulį stresą.

2012 metais moksliniame leidinyje „Journal of Veterinary Behaviour“ paskelbto tyrimo išvados sako, kad klasikinė muzika gali sumažinti šunims nerimą. Dėl to Madrido keturkojai „policininkai“ keletą kartų per dieną klausosi rimtosios muzikos. Šunis, kaip parodė testai, taip pat teigiamai veikia lengvasis rokas ir džiazas, o sunkusis metalas, regis, kelia įtampą.

Už specialųjį padalinį atsakingas Rafaelis de la Gandara pridūrė, kad atnaujintose patalpose įrengti oro kondicionieriai karštomis vasaros dienomis neleis gyvūnams perkaisti, o orams atvėsus šildys jų guolius. Čia taip pat įrengta žaidimų erdvė ir nupirkta naujų žaislų. Gyvenimo sąlygų pagerinimas, kaip manoma, teigiamai atsilieps darbo rezultatams, mat pailsėję ir atsipalaidavę šunys geriau reaguos į komandas.