Pensininkas gelbėja kates
Į pen­si­ją iš­ėjęs Lui­zia­nos vals­ti­jos (JAV) gy­ven­to­jas Ran­dal­las Kol­bas, re­gis, ga­lė­tų tie­siog mė­gau­tis ra­miu poil­siu. Ta­čiau vy­ro gy­ve­ni­mą pra­blaš­ko įdo­mi ir ga­na pa­vo­jin­ga veik­la. Jis jau ket­ve­rius me­tus iš me­džių trau­kia ka­tes.

Gelbėtojas pasakoja radęs pašaukimą, kai netoli savo namų Baton Ruže pamatė gailiai medyje miauksintį gyvūną. Randallas ilgai ieškojo, kas galėtų nukelti nelaimėlį. Po šio įvykio vyras nusprendė išmokti lipti į medžius, kad ateityje galėtų tai daryti pats. Amerikietis įsigijo reikiamą įrangą ir jau išvadavo daugiau kaip 150 kačių – nemokamai. „Nenoriu, kad gyvūnai kentėtų vien dėl to, jog šeimininkai neturi tam pinigų“, – aiškino geradaris.

Daugelis žmonių mano, kad katė anksčiau ar vėliau pati išlips iš medžio, bet, anot Randallo, taip nutinka ne visada. Jeigu ji tikrai galėtų nusileisti, pliaupiant lietui ir alkana kelias dienas medyje netupėtų. „Visos katės puikiai laipioja medžiais, tačiau atėjus laikui grįžti ant žemės, kai kurios nežino, kaip tai padaryti“, – tvirtino vyras.

64 metų R. Kolbas pasakojo, kad gelbėjimo operacija užtrunka mažiausiai 30 minučių. Daug kas priklauso nuo katės ir medžio. Kartais tenka paplušėti ir kelias valandas mėginant prisijaukinti gyvūną.