Pavasarinis ledas tapo pavojingas
Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas įspė­ja gy­ven­to­jus ne­be­lip­ti ant ne­spė­ju­sio nu­tirp­ti le­do, ku­ris dar kaus­to kai ku­riuos van­dens tel­ki­nius. Tai ypač ak­tua­lu po­le­di­nės žūk­lės mė­gė­jams, ku­rie ri­zi­kuo­ja sa­vo gy­vy­bė­mis dėl men­ka­ver­čio lai­mi­kio.

Ledas ant ežerų ir kitų telkinių pavasario pradžioje dar nebūna spėjęs nutirpti ir atrodo pakankamai storas, tačiau veikiamas saulės ir kitų įvairių faktorių, ledas tapęs korėtas, jame yra atsiradę properšų. Vaikščioti ant tokio paviršiaus labai pavojinga. Pavasarį ledas sparčiai tirpsta ne tik iš viršaus, bet ir iš apačios, tad jo storis vietomis gali labai skirtis. Jei ledas pasidaro pilkšvos, gelsvos spalvos, vadinasi, jis prarado savo stiprumą ir ant tokio pavasarinio ledo lipti labai pavojinga.

Sinoptikai prognozuoja, kad artimiausiomis dienomis dar kaitriau šildys saulė, bus kritulių, o nakties šaltis jau nebus toks didelis, tad ledas tirps dar sparčiau. Aplinkosaugininkai įspėja gyventojus, ypač povandeninės žūklės mėgėjus, nerizikuoti gyvybe ir nelipti ant ledo.