Parlamentarus veja žiurkės ir pelės
Bri­tų par­la­men­ta­rai nu­bal­sa­vo už iš­si­kraus­ty­mą iš sa­vo is­to­ri­nių rū­mų Vest­mins­te­ry­je, kad juo­se bū­tų ga­li­ma at­lik­ti di­de­lio mas­to re­no­va­ci­jos dar­bus. Ap­triu­šu­sių Par­la­men­to rū­mų re­mon­tas at­sieis daug mi­li­jar­dų sva­rų ir truks ke­le­rius me­tus, o kur per tą lai­ką dė­sis par­la­men­ta­rai – dar ne­aiš­ku.

Pradedant debatus Bendruomenių Rūmų lyderė Andrea Leadsom sakė, jog tai turėjo įvykti mažiausiai prieš 40 metų. „Vestminsterio rūmai yra mūsų demokratijos buveinė... visame pasaulyje garsus pastatas ir jam žūtbūt reikia remonto“, – kalbėjo ji.

Didelė rūmų dalis buvo pastatyta XIX amžiaus viduryje, o Vestminsterio salė – 1099 metais. Kompleksas priklauso į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktai Vestminsterio vietovei, kurioje yra Parlamento rūmai ir šiuo metu remontuojamas Viktorijos bokštas su laikrodžiu ir varpu Didžiuoju Benu.

Įstatymų leidėjų darbo sąlygos šiame pastate laikomos pasibaisėtinomis. Nurodoma, kad skubiai neatlikus remonto gali kilti gaisras, išsilieti kanalizacija, sugesti elektros tinklai. Šis pavojus kiekvieną mėnesį vis didėja. Nuolat gaunama pranešimų apie pastatą užplūdusias peles ir žiurkes, sugedusius tualetus. Be to, komplekse tenka visą parą budėti, nes neįmanoma įdiegti modernių priešgaisrinių priemonių.

Parlamentarai dar turi nuspręsti, kada išsikraustys ir kur. Turi būti įkurta institucija, kuri pasiūlys renovacijos grafiką ir sudarys darbų sąmatą. Apskaičiuota, kad renovacija atsieitų 5,7 mlrd. svarų (6,5 mlrd. eurų), jei parlamentarai liktų dirbti tame pačiame pastate. Darbai tokiu atveju užtruktų 32 metus.

Pagal veiksmingiausią pasiūlymą reikėtų šešerių metų, daugiau kaip 3,5 mlrd. svarų (4 mlrd. eurų), tačiau Bendruomenių ir Lordų Rūmų nariams laikinai tektų išsikraustyti.

Pasiūlymų dėl alternatyvios bazės parlamentarams būta įvairių, tarp jų ir „Gensler“ architektūros firmos planas įrengti Temzės upėje plūduriuojančius rūmus.