Oro tarša kasmet pasiglemžia net 7 mln. žmonių gyvybių
Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (angl. WHO – World Health Or­ga­ni­za­tion) pa­skel­bė, kad sep­ty­ni mi­li­jo­nai žmo­nių kas­met mirš­ta nuo už­terš­to oro.

Remiantis paskelbta ataskaita, vien aplinkos arba lauko oro tarša 2016 metais lėmė maždaug 4,2 milijonų mirčių, tuo tarpu namų ūkio oro tarša kylanti dėl maisto gamyboje naudojamo teršiančio kuro ir technologijų per tą patį laikotarpį sukėlė dar 3,8 milijonų mirčių.

Šie skaičiai beveik sutampa su mirčių skaičiumi, kuris fiksuotas ankstesniame tyrime, paviešintame prieš dvejus metus.

Anot WHO, oro taršos lygis daugelyje pasaulio vietų išlieka pavojingai aukštas.

Naujausi duomenys rodo, kad devyni iš dešimties žmonių kvėpuoja oru, kuriame aptinkamas didelis teršalų lygis.

Remiantis pranešimu, daugiau nei 90 proc. su oro tarša siejamų mirčių įvyksta daugiausia Azijoje bei Afrikoje, rytinėje Viduržemio jūros regiono pusėje, Europoje bei JAV.

Skelbiama, kad oro taršos didžiausią naštą šiuo atveju neša skurdžiausi ir žemiausią socialinę bei finansinę padėtį užimantys žmonės.

WHO patvirtina, kad oro tarša sukelia, kaip skaičiuojama, ketvirtį (24 proc.) visų žmonių mirčių nuo širdies ligų, 25 proc. insultų, 43 proc. chroninių obstrukcinių plaučių susirgimų ir 29 proc. mirčių nuo plaučių vėžio.