Nuo Ukrainos ir Baltarusijos šernų Lenkija atsigins tvora
Len­ki­ja rug­sė­jį pla­nuo­ja prie sie­nų su Ukrai­na ir Bal­ta­ru­si­ja pra­dė­ti sta­ty­ti tvo­ras, tu­rin­čias su­stab­dy­ti af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro (AKM) vi­ru­są pla­ti­nan­čių šer­nų mig­ra­ci­ją į ša­lies te­ri­to­ri­ją, pir­ma­die­nį pra­ne­šė vi­suo­me­ni­nis ra­di­jas.

„Numatome, kad tvoros nuo šernų statybos palei Lenkijos rytinę sieną turi prasidėti rugsėjį“, – sakė žemės ūkio ministras Krzysztofas Jurgielis (Kšyštofas Jurgelis) per bendrą spaudos konferenciją su Europos Sąjungos sveikatos apsaugos ir maisto produktų saugumo komisaru Vyteniu Andriukaičiu po pasitarimo kovos su AKM Bendrijoje klausimais.

„Per nuolatinio (vyriausybės) komiteto posėdį bus išnagrinėta rezoliucija tvoros statybų programos klausimu. Rengiamas atitinkamas teisės aktas. Planuojame, kad statybos turi prasidėti rugsėjį“, – pridūrė ministras.

Numatoma, kad pastatyti šias užtvaras Lenkijai kainuos apie 300 mln. zlotų (71 mln. eurų).

Dviejų metrų aukščio patvaraus tinklo tvora bus pusę metro įkasta į žemę. Planuojama, kad apie tūkstančio kilometrų tvora palei sieną su Baltarusija ir Ukraina bus pastatyta per 3–4 metus.

Pirmiausiai šias užtvaras numatoma įrengti pasienio ruožuose, kuriuose šernų migracijos rizika didžiausia.