Netoli Londono žmones gąsdino vilkas
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je siau­čiant smar­kiai žie­mos aud­rai iš ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jos pa­bė­gęs vil­kas su­kė­lė apy­lin­kės gy­ven­to­jų iš­gąs­tį ir pri­ver­tė už­da­ry­ti vie­ną mo­kyk­lų, bet po ke­lių va­lan­dų bu­vo su­gau­tas ne­nu­ken­tė­jęs.

Įvykio liudininkai iš pradžių kalbėjo, kad smarkus vėjas išgriovė aptvaro tvorą Jungtinės Karalystės vilkų apsaugos fonde, įsikūrusiame netoli Redingo, esančio už 73 kilometrų į vakarus nuo Londono. Ten laikoma 10 vilkų. Vėliau vienas pareigūnas sakė, kad vilkas galėjo būti paleistas ir tyčia.

Žvėris, vardu Torakas, laisvėje buvo ilgiau kaip penkias valandas. Pareigūnai dėl šio incidento uždarė vietos mokyklą ir perspėjo žmones nesiartinti prie gyvūno, jei šį sutiktų.

Vilkų apsaugos fondo įkūrėja Teresa Palmer aiškino, jog gyvūnai paprastai laikomi rakinamuose aptvaruose. Ji teigė buvusi informuota telefonu, kad vienas žvėris pastebėtas prie pėsčiųjų tako netoli prieglaudos. Nuvykusi į savo įstaigą T. Palmer rado aptvaro vartus pravirus.

„Manau, kas nors sąmoningai atidarė vartus, – spėjo ji. – Daugeliui žmonių ne itin patinka, kad gyvūnai laikomi nelaisvėje.“

Pasak T. Palmer, Torakas buvo išsigandęs, bet galiausiai jį pavyko įvilioti į furgoną nenaudojant migdomosiomis strėlytėmis šaudančio šautuvo. „Tai, kad vilkas prabėgo pro avių bandą, rodo, jog ir žmonėms jis nekėlė jokio pavojaus. Žvėris pasidavė, tačiau turėjo savo laisvės akimirką“, – pridūrė įstaigos vadovė.

T. Palmer ir jos jau velionis vyras vilkų apsaugos fondą įkūrė daugiau kaip prieš 20 metų.