Neįtikėtina: šis rekordinis kadras padarytas už 6 milijardų kilometrų
NA­SA zon­das New Ho­ri­zons da­bar yra vie­nas iš to­li­miau­sių žmo­ni­jos su­kur­tų ob­jek­tų, ir juo bu­vo pa­da­ry­ta to­li­miau­sia fo­tog­ra­fi­ja. Nuo­trau­ko­je – le­duo­ta Kui­pe­rio juo­stos uo­la, nu­spal­vo­ta, kad bū­tų ge­res­nis kon­tras­tas.
Aplankęs Plutoną, zondas patraukė prie kito savo tikslo – Kuiperio juostos objekto (KBO) 2014 MU69. Nuo Žemės jis nutolęs maždaug 41 kartą labiau, nei Žemė nutolusi nuo Saulės. Vos keturi aparatai yra nukeliavę toliau: Voyager 1 ir 2, bei Pioneer 10 ir 11.

Bet New Horizons yra pirmasis aparatas, iš taip toli atsiuntęs fotografiją. Keturi jo pirmtakai vaizdų nesiuntė, nes jų kameros buvo išjungtos jau anksčiau.

New Horizons aktyviai tebevykdo Kuiperio juostos aplankymo misiją. Keliaudamas į Saulės sistemos pakraščius, zondas paprastai miega, taip taupydamas energiją. Kartkartėmis misijos operatoriai įjungia jo kameras, padaro kelias nuotraukas, atlieka kalibraciją ir nusiunčia jas Žemėn.

Pastarąjį kartą tai buvo atlikta pernai, gruodžio 5 dieną, kai New Horizons atliko įprastinę kalibracinę žvaigždžių spiečiaus nuotrauką, pagerindamas tolimiausios padarytos nuotraukos rekordą. Po dviejų valandų zondas rekordą pagerino dar kartą dviem KBO vaizdais – tai artimiausias kada nors padarytas tokio objekto atvaizdas.

Nuo šiol tolimiausio kada nors atsiųsto vaizdo rekordai bus gerinami kaskart, kai New Horizons atsiųs savo laikjuostę papildančias nuotraukas.