Naujieji metai padovanos įspūdingiausią 2018-ųjų superpilnatį
Su­per­pil­na­tis yra ta pil­na­tis, ku­ri be­veik su­tam­pa su pe­ri­gė­ju­mi – ar­ti­miau­siu mė­nu­lio mė­ne­si­nės or­bi­tos taš­ku Že­mei. As­tro­lo­gas Ri­chard Nol­le, su­per­mė­nu­lio/­su­per­pil­na­ties ter­mi­ną pri­sta­tė prieš dau­giau nei 30 me­tų, ta­čiau šian­dien jį var­to­ja dau­gy­bė as­tro­no­mų.

Praėjusio, gruodžio mėnesio superpilantis buvo vienintelė tokia per visus 2017 metus, tuo tarpu artėjantis sausio mėnesis galės pasigirti net dviem superpilnatimis per mėnesį.

Anot Richard Nolle, superpilnatis turi priartėti prie mūsų planetos per 361000 kilometrų, matuojant tuo mėnulio iki Žemės centro. Pagal šį apibūdinimą, abi 2018 metų sausio mėnesio pilnatys laikomos superpilnatimis, rašo earthsky.org.

Trijų superpilnačių serijoje (viena vykusi 2017 m. gruodį ir dvi – 2018 m. sausį), tarp sausio 1 ir 2 d. superpilnatis bus arčiausia ir didžiausia pilnatis, taip pelnydama ir artimiausios bei didžiausios 2018 m. pilnaties vardą.

Ši superpilnatis turi ir kitą vardą – „Vilko pilnatis“.

Didžiausioji 2018 metų superpilnatis sausio 1–2 d. patekės praėjus 4,5 val. po to kai mėnulis pasieks savo perigėjų.

Dar viena superpilnatis patekės mėnesio pabaigoje

Kai kurie žmonės sausio 31 d. superpilnatį dar vadina Mėlynuoju mėnuliu. Tokį vardą jis pelnė, kaip antroji tą patį kalendorinį mėnesį vykstanti pilnatis. Be to, sausio 31 d. superpilnatis kai kur taps visiško mėnulio užtemimo dalimi.

Šiaurės Amerikos ir Havajų salų gyventojai mėnulio užtemimą danguje regės ryto valandomis, prieš saulėtekį sausio 31 d.

Vidurio rytų, Azijos, Indonezijos, Australijos ir Naujosios Zelandijos gyventojai mėnulio užtemimą matys vakaro valandomis, po saulėlydžio sausio 31 d.