NASA: 2017-ieji – buvo antrieji pagal karštumą nuo pat 1880-ųjų
NA­SA tem­pe­ra­tū­rų ma­ta­vi­mo duo­me­nys ro­do, kad 2017 me­tai bu­vo an­trie­ji pa­gal karš­tu­mą me­tai is­to­ri­jo­je, nuo de­ta­lių rod­me­nų rin­ki­mo pra­džios 1880 me­tais. O NVAA duo­me­nys tei­gia, kad pra­ėję me­tai bu­vo tre­tie­ji šil­čiau­si me­tai mo­der­nio­jo­je is­to­ri­jo­je.

„Minimalus reitingavimo skirtumas atsirado dėl skirtingų matavimo metodų, kuriuos šios dvi agentūros naudoja analizuojant globalias temperatūras. Vis dėlto, ilgojo laikotarpio duomenys abiejose agentūrose sutampa,“ – pranešime spaudai skelbia NVAA.

NASA skelbia, kad temperatūros analizė inkorporuoja paviršiaus temperatūros matavimus iš 6300 meteorologinių stočių, laivų ir plūdurinių observatorijų matuojančių jūros paviršiaus temperatūrą, o taip papildo duomenimis iš Antarktidos tyrimų stočių.

Pirmaisiais 2017 metų mėnesiais paviršiaus temperatūra tiek sausumoje, tiek jūroje buvo gerokai aukštesnė už XX amžiaus vidurkį. Jau 2017 metų pradžioje tapo akivaizdu, kad šiltėjimo tendencijos tęsiasi.

Lapkričio mėnesį Jungtinių Tautų Pasaulio meteorologijos organizacija prognozavo, kad 2017 metai bus vieni iš trijų karščiausių metų stebėjimų istorijoje. Ir jie neklydo.

Visi šeši šilčiausi metai stebėjimų istorijoje buvo fiksuoti nuo 2010 metų. Besitęsiančios dramatiškos šiltėjimo tendencijos ryškiausiai atsispindi Arkties regione, kur pavojingu tempu tirpsta jūrų ledas ir ledynai. Minimalus jūrų ledo lygis rekordines žemumas 2017 metais pasiekė ir Antarktidoje.