Mažiau sniego – nebūtinai mažiau problemų
Eu­ro­pos mies­tams smo­gė Si­bi­ro snie­gas, pra­min­tas „Žvė­ri­mi iš Ry­tų“. Net to­kios Vi­dur­že­mio jū­ros sa­los kaip Kor­si­ka ir Kap­ris jo ne­iš­ven­gė. Kai ku­rio­se Is­pa­ni­jos ir Ita­li­jos da­ly­se snie­gas iš­kri­to pir­mą kar­tą per dau­ge­lį me­tų – bal­tuo­ja San Se­bas­tia­nas ir Ve­ne­ci­ja, o Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je jis su­trik­dė eis­mą, už­da­rė mo­kyk­las. Ta­čiau kai kur, nors orai ir žie­miš­ki, snie­go pa­si­ro­do vis re­čiau.

Kad iškristų sniegas, reikia, jog susidarytų didelis debesis ir temperatūra priartėtų prie nulio arba nukristų žemiau jo. Duomenys visame pasaulyje rodo, kad ji kyla. Pavyzdžiui, pernai vidutinė temperatūra pasaulyje, pasak NASA, buvo 0,9 laipsnio didesnė nei 1951–1980 metais. Per pastaruosius 27 metus nepasitaikė tokių metų, kad vidutinė metinė temperatūra pasaulyje būtų buvusi žemesnė už 1961–1990 metų vidurkį. Dėl to sniegas pasirodo mažiau kartų per metus.

Tačiau taip yra ne visur. Sniego pavidalu iškrintančių kritulių kiekis mažai pasikeitė vietovėse, esančiose daugiau kaip 55 laipsnius šiauriau ekvatoriaus. Ten oras ir taip šaltas, todėl klimato šiltėjimas mažai ką keičia.

Varvekliai Paryžiuje.

Kai kuriais atvejais būtent aukštesnė temperatūra lėmė daugiau sniego. Taip nutiko Didžiųjų ežerų rajone Šiaurės Amerikoje. Anksčiau Didžiuosius ežerus žiemą dažniau sukaustydavo ledas. Jis neleisdavo garuoti drėgmei į atmosferą ir susidaryti sniegui. Pastarosiomis žiemomis ežerai užšąla rečiau, daugiau garuoja, tad ir sniego iškrenta gausiau.

Pastebėta, kad mažiau jo sulaukia Vakarų Rusija, pietinė Kanada, Naujoji Anglija. Viena priežasčių – anksčiau ateinantis pavasaris.

Nors kai kur pasaulyje sniego ateityje iškris mažiau, tai nebūtinai yra gera naujiena. Šie krituliai daug labiau sutrikdo gyvenimą ten, kur pasirodo rečiau, nes vietovės neturi valymo infrastruktūros, o gyventojai nepratę prie tokių sąlygų.

Jei sniegas ir taps retesniu reiškiniu šiltesniame ateities pasaulyje, tai dar nereiškia, kad tuojau baigsis ir visos problemos keliuose, geležinkeliuose, oro uostuose.