Lietuvoje gyvena trečias nuodingiausias voras pasaulyje
Van­de­ni­nis si­dab­riu­kas – tre­čias pa­gal nuo­din­gu­mą vo­ras pa­sau­ly­je. Jį ga­li­ma ras­ti ir Lie­tu­vo­je, ga­li ga­na skau­džiai įgel­ti žmo­gui, tad mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tro gam­tos sky­riaus ve­dė­jas Al­man­tas Kul­bis re­ko­men­duo­ja šio vo­ro į ran­kas ne­im­ti. Ta­čiau žmo­gui jis iš es­mės nė­ra pa­vo­jin­gas, jo įkan­di­mas mir­ti­nas tik buož­gal­viams, tei­gia jis.

Anot A. Kulbio, tai nedažnas, bet ir ne retas voras, jį galime sutikti besimaudydami ežeruose ar pakrantėse šalia žaliuojančių augalų: „Dažnai jis primena gyvsidabrio lašą, vadinamas sidabriuku, nes turi šiek tiek sidabro spalvos. Jo kūnas yra padengtas aksominiais plaukeliais.“

Šis voras taip pat stato oro pilis – varpus, kuriuose vėliau ir gyvena, aiškina A. Kulbis: „Tai vienintelis voras, kuriam po vandeniu būtų beprasmiška regzti didelius tinklus. (...) Sausumoje jis negyvena, nes visą laiką praleidžia po vandeniu, nors kvėpuoja deguonimi. Jis iškyla į paviršių ir iš ten atsineša oro burbuliukus, perkelia juos į varpą, esantį po vandeniu, tokiu būdu ten kaupia oro atsargas.“

Kaip LRT TELEVIZIJOS laidoje „Laba diena, Lietuva“ pasakoja jis, vandeninis sidabriukas maitinasi smulkesniais už save gyvūnais, yra plėšrūnas ir kartais į oro burbulą atsineša smulkių vėžiagyvių, ten juos pakabina.

„Kitaip nei kiti vorai, vandeniniai sidabriukai po dauginimosi savo patinėlių nesuėda, jie net gali ir toliau kartu gyventi viename oro varpe“, – sako A. Kulbis.