Lietus neapsaugos nuo sausros
Šią sa­vai­tę pie­tų Lie­tu­vo­je li­jęs lie­tus ne­su­ma­ži­no sti­chi­nės saus­ros ti­ki­my­bės. Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos Me­teo­ro­lo­gi­nių ste­bė­ji­mų pos­ky­rio ve­dė­ja Vik­to­ri­ja Čėg­lie­nė BNS sa­kė, kad Lie­tu­vo­je iš­kren­ta per ma­žai lie­taus, kad ma­žė­tų saus­ra.

„Iš esmės situacija apskritai nesikeičia, nes tas lietus nedaro didelės įtakos“, – teigė V. Čėglienė.

Jos teigimu, sausrai įtakos daro lietus ir oro temperatūra.

Šią savaitę sausra pradėjo vyrauti dar trijuose savivaldybėse – Rietavo, Širvintų ir Rokiškio, o savaitės pradžioje sausra išsiplėtė į Vilniaus, Varėnos, Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Jurbarko, Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Kupiškio, Šalčininkų ir Šakių savivaldybes.

Nelyjant ir išliekant aukštai oro temperatūrai, šiose teritorijose gali būti nustatyta stichinė sausra.

Stichinė sausra praėjusią savaitę paskelbta 5-iose – Lazdijų, Alytaus, Marijampolės, Trakų rajono ir Kalvarijos savivaldybėse.

Jeigu sausringas laikotarpis trunka ilgiau nei 30 dienų, konstatuojama stichinė sausra.

Pastarąjį kartą sausra Lietuvoje skelbta 2015-aisiais.