Korgių era pilyje eina į pabaigą
Vin­dzo­ro pi­ly­je nu­gai­šo kor­gių veis­lės šuo Vi­lou, pri­klau­sęs Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­ra­lie­nei Elž­bie­tai II. Jam bu­vo be­veik 15 me­tų ir jį te­ko už­mig­dy­ti dėl li­gos. Pa­sak „The Dai­ly Mail“, au­gin­ti­nio ne­tek­tis la­bai nu­liū­di­no ka­ra­lie­nę.

Vilou buvo paskutinis karalienės korgis, kalytės Susanos, kurią Elžbieta 1944 metais gavo savo 18-ojo gimtadienio proga, palikuonis.

Karalienė dar turi du korgių veislės, atsiradusios sukergus korgį ir taksą, šunis – Vulkaną bei Kendi.

2015 metais buvo pranešta, kad karalienė nutarė nebeveisti korgių būgštaudama, kad gali užkliūti už šuniukų ir pargriūti.

Kaip nurodė laikraštis, korgis Vilou buvo palaidotas pilies teritorijoje.