Kokį garsą skleidžia akmenų upė?
Kai ku­rie Že­mė­je už­fik­suo­ti vaiz­dai at­ro­do tar­si pa­im­ti iš ko­kios pa­sa­kų kny­gos. Jei kas nors jums pa­mi­nė­tų ak­me­nų upę, ti­kriau­siai pa­gal­vo­tu­mė­te, kad tai – tie­siog van­dens tel­ki­nys, ku­ria­me daug ak­me­nų, ar­ba tie­siog iš­džiu­vu­sios upės va­ga. Ta­čiau šis Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je už­fik­suo­tas gam­tos reiš­ki­nys yra ti­kras ir moks­li­nin­kų ne­ste­bi­na.

Naująją Zelandiją ir aplinkines salas šį mėnesį nusiaubė stiprus tropinis ciklonas Gita. Jis pridarė nuostolių už daugiau nei 34 milijonų dolerių ir pražudė du žmones. Dabar jau išnykęs ciklonas sukėlė nemažai rūpesčių, bet ir paliko prisiminimų apie itin keistus gamtos reiškinius. Netoli Rakajos buvo užfiksuota ši tekanti akmenų upė.

Pažvelgus į vaizdo įrašą iš tikrųjų panašu, kad kieti akmenys ūždami teka pro šalį tarsi skystis. Kelios srovės susilieja į vieną vagą i teka tolyn. Ant akmenų plūduriuoja augalai ir net didesni luitai. Vaizdą užfiksavusi Donna Field gailisi, kad vaizdo įrašas neperduoda tikrojo įspūdžio, nes garsas buvo nepamirštamas.

Ši akmenų upė pasirodė po gausaus lietaus. Iš esmės tai reikėtų laikyti nuošliauža, tačiau šis keistas reiškinys vis tiek atrodo kitaip nei bet kas, ką esame matę. Tokios nuošliaužos yra vadinamos „granuliuotomis srovėmis“ – maži aptakūs akmenys elgiasi tarytum skysčio dalelės. Visgi, pati vietovė tikriausiai irgi prisidėjo prie šių akmenų upių vaizdo.

Šie akmenys yra maždaug 300 milijonų metų senumo. Jie per visą istoriją buvo nuolat veikiami tektoninio judėjimo. Jis juos nugludino – akmenys ne kartą tekėjo, kilo ir leidosi, todėl dabar lengvai pasiduoda tokioms nuošliaužoms.

Vietiniai prisimena matę tokias upes ne kartą. Niekas nuo jos nenukentėjo, nors per arti eiti nepatariama. Stovint netinkamoje vietoje egzistuoja pavojus būti palaidotam po šiais akmenimis.