Kiaunių įprotis pridaro nemalonumų vairuotojams
Į Švei­ca­ri­ją at­ėjus pa­va­sa­riui au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai su­ne­rims­ta dėl kiau­nių. Iš pa­žiū­ros mie­li gy­vū­nė­liai tu­ri bjau­rų įpro­tį pa­si­vai­šin­ti va­rik­lio lai­dais ir vamz­de­liais. Po to­kios puo­tos trans­por­to prie­mo­nė ga­li tie­siog ne­be­va­žiuo­ti ar­ba ne­bes­tab­dy­ti.

Draudimo bendrovė „Axa“ nurodo, kad Šveicarijoje kasmet užfiksuojama apie 17 tūkst. atvejų, kai kiaunės apgadina automobilius. Rečiau šie incidentai pasitaiko kalnuotuose regionuose, mat ten kailinių kenkėjų populiacija mažesnė.

Atrodo, kad žvėreliai teikia pirmenybę ne tik kai kuriems geografiniams rajonams, bet ir automobilių markėms. Kaip pranešama, dažniausiai skundžiasi „Ford“, „Renault“, „Volkswagen“ ir „Skodos“ savininkai.

Draudikai juokauja, kad kiaunės daugiau pagarbos rodo „Mercedes“, „Jaguar“ ir „BMW“ produkcijai. Tai, žinoma, labiau susiję su šių automobilių konstrukcija, o ne kaina.

Automobilių savininkams patariama gegužę ir birželį (kai kiaunės būna aktyviausios) automobilius laikyti garažuose. Draudikai taip pat ragina pranešti apie menkiausią šių gyvūnų padarytą žalą.

Kasmet šių žinduolių padaryti nuostoliai Šveicarijoje vertinami 40 mln. frankų (apie 33 mln. eurų). Iš tiesų kiaunės taikosi ne tik į automobilius. Praėjusią savaitę Nešatelio kantone buvo sutrikdytas traukinių eismas, mat žvėrelis pakramsnojo laidus.