Kelios maudyklos neatitinka higienos reikalavimų
Iš­ty­rus dau­giau kaip šim­to mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bę, nu­sta­ty­ta, kad ke­lios jų ne­ati­tin­ka hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras penktadienį pranešė, kad antrojoje birželio pusėje Kauno miesto Kauno marių II paplūdimio maudykloje, Panevėžio miesto Ekrano gamyklos tvenkinyje, Radviliškio rajono Eibariškių tvenkinyje, Anykščių rajono Rubikių ežero maudykloje ir Zarasų rajono Sartų ežero maudykloje žarninių enterokokų skaičius viršijo leistinas normas. Pakartotinai atlikus tyrimus Eibariškių tvenkinyje birželio 27 dieną vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Iš viso rezultatai gauti apie vandens kokybę 108 iš 114 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų.

Patikrinus 87 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę, didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių lazdelių skaičius vandenyje rastas Panevėžio rajono Nevėžio upėje ties Nevėžio gyvenviete, Mituvos užtvankoje Jurbarko rajone, Eišiškių miestelio tvenkinyje Šalčininkų rajone.