Kaip Australijoje krokodilas kopė į krioklį
Ra­mus pa­sip­lau­kio­ji­mas gru­pei žmo­nių iš Aus­tra­li­jos, bu­vo itin įsi­min­tas dėl ne­įp­ras­to kro­ko­di­lo el­ge­sio. Pra­mo­gi­niu lai­vu upe plau­kio­ju­si gru­pė ne­to­lie­se pa­ste­bė­jo ir nu­fil­ma­vo kro­ko­di­lą. Šis, lyg ži­no­da­mas, kad jį fil­muo­ja, vi­siems pa­de­mons­tra­vo sa­vo ko­pi­mo įgū­džius lip­da­mas aukš­tyn į kriok­lį.

Vaizdo įrašas, kuris nufilmuotas Roper River upėje Šiaurinėje teritorijoje, užfiksavo išskirtinę jėgą demonstruojantį krokodilą, kuris įnirtingai kopė aukštyn į krioklį.

„Keli draugai, jų vaikai ir aš pats, plaukiojome apylinkėse ir žvalgėmės papildomų vietų, kur galėtume pažvejoti. Tuomet, krioklio apačioje pastebėjome krokodilą laukiantį savo grobio. Mums priartėjus jis nusprendė pabandyti užkopti aukštyn kriokliu ir toks reginys pasitaiko tikrai ne kasdien, dėl ko ir nusprendėme jį nufilmuoti,“ – rašė šį vaizdo įrašą nufilmavęs asmuo.

Žmones nustebino toks neįprastas gyvūno elgesys, kad vietoje to, jog plauktų tolyn nuo žmonių jis pasirinko kopimą aukštyn. Visgi, nepavykus tokiam manevrui, susigėdęs krokodilas lėtai nuplaukė tolyn.