Į laukinę gamtą grįžo nykstantys sterbliniai
Taš­kuo­ti sterb­li­niai gy­vū­nai, ku­riuos bu­vo ko­ne iš­nai­ki­nu­sios la­pės, pir­mą kar­tą po be­veik 50 me­tų grį­žo į lau­ki­nę gam­tą že­my­ni­nė­je Aus­tra­li­jos da­ly­je. Tai re­ta, bet la­bai svar­bi ap­lin­ko­sau­gos per­ga­lė.

Maždaug naminės katės dydžio viverinės sterbliakiaunės (Dasyurus viverrinus) Australijos žemyninėje dalyje išnyko praėjusio amžiaus septintąjį dešimtmetį, tačiau Tasmanijos saloje jų liko. Praėjusią savaitę dvidešimt šių mielų žvėrelių buvo paleisti nacionaliniame parke „Booderee“, į pietus nuo Sidnėjaus.

„Tai pirmas kartas Australijoje, kai žemyninėje dalyje išnykę gyvūnai reintrodukuoti laukinėje gamtoje“, – džiaugėsi Darrenas Groveris iš ne pelno organizacijos „WWF-Australia“. Jis pasakojo, kad tūkstančius metų viverinės sterbliakiaunės turėjo savo vaidmenį šioje ekosistemoje, visų pirma kaip vabzdžiaėdžiai žinduoliai.

Australijos nacionalinio universiteto mokslininkė Natasha Robinson teigė, jog paleistoms viverinėms sterbliakiaunėms, kurios yra linkusios gyventi pavieniui, uždėti antkakliai su GPS siųstuvais. Taigi gyvūnus bus galima stebėti. Lapės, gyvenančios už parko ribų ir patenkančios į jį, taip pat bus stebimos bei reguliuojamos. Taip siekiama užtikrinti, kad jų į parką įsibrautų kuo mažiau.

Daugybė viverinių sterbliakiaunių XX amžiaus pradžioje nugaišo kilus paslaptingai epidemijai. Paskui jų populiaciją nusiaubė Australijos pietryčiuose išplitusios lapės.