Havajai ant katastrofos slenksčio: gali prasidėti masinė evakuacija
Ha­va­juo­se pa­skelb­tas rau­do­na­sis pa­vo­jaus sig­na­las, pers­pė­jan­tis apie „pag­rin­di­nį Ki­lauea iš­si­ver­ži­mą“. Pe­le­nų de­be­sys ky­la į 3,6 km aukš­tį ir kren­ta ant ap­lin­ki­nių kai­mų. JAV Geo­lo­gi­jos tar­ny­ba pers­pė­ja apie pa­si­ren­gi­mą ma­si­nei evakuacijai

Havajų Kilauea ugnikalnyje bet kuriuo metu gali įvykti pagrindinis ir didžiausias išsiveržimas, perspėjo JAV Geologinių tyrimų tarnyba.

Ugnikalnis veržėsi jau 10 dienų ir daugiau nei 2000 gyventojų jau buvo priversti evakuotis.

Pranešama, jog bet kuriuo metu gali įvykti sprogstamasis išsiveržimas. Vis labiau intensyvėja ir pelenų išskyrimas į aplinką bei formuojasi balistiniai sviediniai netoli prasivėrusių angų.

USGS aplink Havajų Kilauea ugnikalnį padidino, iki aukščiausio raudonojo, pavojaus lygį aviacijai.

Kai kurios ugnikalnio angos, kaip pranešama, šiuo metu išskiria aukštą sieros dioksido lygį, kurie mirtiną pavojų kelia visiems netoliese esantiems žmonėms, informuoja dailymail.co.uk.

Skelbiama, kad antradienio rytą ugnikalnyje atsivėrė beveik 20 įtrūkimų, o lava liejosi link pagrindinių greitkelių.

Magmos fontanai į didesnį nei 30 metrų aukštį spjaudėsi „lavos bombomis“, tuo tarpu išsilydžiusios uolienos judėjo rytų-pietryčių kryptimi link pakrantės kelio.