Gūsingas vėjas pajūryje trikdo darbą uoste
Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai vė­juo­tą an­tra­die­nio nak­tį Va­ka­rų ir Vi­du­rio Lie­tu­vo­je pen­kis kar­tus vy­ko ša­lin­ti ant ke­lių už­vir­tu­sių me­džių. Dėl su­stip­rė­ju­sio vė­jo Klai­pė­dos uos­te iš da­lies ri­bo­ja­ma lai­vy­ba – įplauk­ti ir iš­plauk­ti ga­li tik tie lai­vai, ku­riems ne­rei­kia loc­ma­nų pa­gal­bos.

„Iki šeštos ryto buvo penki iškvietimai šalinti medžių nuo važiuojamosios dalies – Klaipėdoje, Palangoje, Šakių rajone ir du – Kauno rajone“, – BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas.

Dėl stipraus vėjo Klaipėdos uoste ribojama laivyba

Klaipėdos uosto atstovai BNS informavo, kad laivyba apribota nuo pirmadienio pusės devintos vakaro. Antradienio rytą vėjo greitis siekia 13,6 metro per sekundę, tačiau laivyba ribojama dėl aukštų bangų.

Šiuo metu įplaukti į uostą laukia penki laivai, dalis jų laukia, kol atsilaisvins uosto krantinės.

Ugniagesiai gelbėtojai vėjuotą antradienio naktį Vakarų ir Vidurio Lietuvoje penkis kartus vyko šalinti ant kelių užvirtusių medžių – Klaipėdoje, Palangoje, Šakių rajone ir dukart Kauno rajone.

Sinoptikų teigimu, vėjuoti orai išliks ir antradienio dieną – vakarų, šiaurės vakarų gūsiai daug kur sieks 15–20 metrų per sekundę, rytą pajūryje 21–23 metrų per sekundę.