Gamta nepagailėjo Latvijos ilgiausio urvo
Lat­vi­jos šiau­rė­je esan­čia­me il­giau­sia­me ša­ly­je Dau­gė­nų ur­ve an­tra­die­nį įgriu­vo įėji­mas, o pa­ti po­že­mi­nė ert­mė su­trum­pė­jo apie 15 me­trų, so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ par­ašė Lat­vi­jos pe­trog­li­fų cen­tro at­sto­vas And­ris Gryn­ber­gas.

Prieš griūtį Salacos upės smiltainio atodangoje atsiveriančio urvo anga buvo 13 metrų ilgio, iki septynių metrų pločio ir apie aštuonių metrų aukščio.

Šiuo metu urvas yra apie 330 metrų ilgio ir tebelieka ilgiausias šalyje.

Latvijos aplinkosaugos agentūros atstovė Maja Rena aiškino, kad urvas įgriuvo šią žiemą dėl natūralių geologinių procesų.

Ji pažymėjo, kad tokie urvai nėra turizmo objektai, ir paragino vengti lankytis Daugėnų urve.

Aplink iš dalies įgriuvusio urvo bus įrengtos užtvaros ir įspėjamieji ženklai, kad į pavojingą objektą nepatektų smalsių turistų, sakė M. Rena.