Elnius baidys šuns lojimas
Ja­po­nai jau ku­rį lai­ką su­ka gal­vas, kaip iš­veng­ti trau­ki­nių su­si­dū­ri­mų su el­niais. Ne­se­niai bu­vo pa­siū­ly­ta prie šios trans­por­to prie­mo­nės pri­tai­sy­ti gar­sia­kal­bį, sklei­džian­tį šuns lo­ji­mą.

Trūkstant geležies elniai mėgsta palaižyti bėgius. Tačiau toks įprotis neretai baigiasi liūdnai – gyvūnas pakliūva po traukinio ratais. Siekiant to išvengti prie bėgių jau buvo dėta liūtų išmatų, montuota ryškių šviesų, skleista plėšrūnų garsų. Deja, šios priemonės nebuvo labai veiksmingos.

Japonijos pareigūnai nenuleidžia rankų. Šiuo metu bandoma dar viena naujovė. Garsiakalbis, kuris tvirtinamas ant traukinio, tris sekundes skleidžia elnių prunkštimą (siekiant atkreipti dėmesį) ir 20 sekundžių – šuns lojimą (norint išbaidyti). Jeigu šis metodas pasirodys veiksmingas, ateityje planuojama įrengti stacionarius garsiakalbius tose vietose, kur dažniausiai būriuojasi žvėrys.

Anot Japonijos transporto ministerijos, 2016 metais užfiksuota 613 atvejų, kai traukiniai suvažinėjo elnius ir kitus laukinius gyvūnus. Pavyzdžiui, dėl tokio incidento traukinys gali vėluoti 30 ar daugiau minučių.