Dėl šalčio atšauktos sraigių lenktynės
Vie­nam Ang­li­jos ba­rui te­ko at­šauk­ti lab­da­rin­gais tiks­lais or­ga­ni­zuo­tas srai­gių lenk­ty­nes, nes dėl itin šal­tų orų ga­li­mos jų da­ly­vės bū­tų tie­siog per lė­tos var­žy­tis.

„Spustelėjęs šaltukas mūsų lenktynių sraigėms sukėlė medicininę problemą, žinomą kaip hibernacija“, – savo paskyroje feisbuke parašė Pietvakarių Anglijoje įsikūrusio baro „Dartoor Union Inn“ darbuotojai.

Temperatūra didžiojoje Europos dalyje nukrito žemiau negu įprasta šiam metų laikui ir britų meteorologai įspėjo, kad geliantis šaltis bei sniegas šią savaitę gali sutrikdyti eismą.

Lenktynės buvo rengiamos siekiant paremti vietinę greitosios oro pagalbos tarybą. „Dartmoor Union Inn“ vadybininkė BBC teigė, jog „visiems buvo pažadėta suorganizuoti šį renginį, kai tik sraigės pabus“.

Paprastai jų lenktynės trunka apie 4 minutes. Kol kas greičiausios sraigės rekordas – per 2 minutes nušliuožti 33 centimetrai.