Dėl anomalių šalčių užšalo Atlanto vandenynas: užfiksuoti nuostabūs vaizdai
Šiau­rės ry­ti­nė­je Jung­ti­nių Ame­ri­kos vals­ti­jų da­ly­je be­si­tę­siant eks­tre­ma­liai šal­tiems orams, 2018 me­tų sau­sio mė­ne­sio pir­mą­ją sa­vai­tę „You­tu­be“ var­to­to­jas Ryan Can­ty už­fik­sa­vo įspū­din­gus kad­rus, ku­riuo­se ma­to­mas už­ša­lęs At­lan­to van­de­ny­nas.

Vaizdai nufilmuoti Old Silver Beach paplūdimyje, Cape Cod kyšulyje, North Falmouth, Masačiusetse.

Keli žmonės kartu su Carty užtikrintai vaikštinėjo virš sušalusių vandenyno bangų, visiškai nesibaimindami įkristi.

Tokio tipo fenomenas fiksuojamas tikrai retai.