Dalyje miestų oro tarša viršija normas
Šią sa­vai­tę da­ly­je mies­tų pa­di­dė­jo oro tar­ša kie­to­sio­mis da­le­lė­mis.

Kaip skelbia Aplinkos apsaugos agentūra, įsivyravus šaltiems, sausiems ir ramiems orams, ketvirtadienį Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Mažeikiuose ir Naujojoje Akmenėje vidutinė paros kietųjų dalelių koncentracija iki dviejų kartų viršijo ribinę vertę.

Pasak specialistų, daugiausia įtakos oro taršai šiuo metu turi šiluminės energijos gamybos metu išmetami teršalai.

Penktadienį vyrauja nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis, tokie orai išsilaikys ir šeštadienį.