Arkties vandenyne – „naujos rekordinės žemumos“
Po už­si­tę­su­sio po­lia­ri­nio tirps­mo lai­ko­tar­pio, pa­sau­lio le­do tirps­mas šių me­tų pir­mą­jį mė­ne­sį pa­sie­kė že­mu­mų re­kor­dą, skel­bia eks­per­tai.

NSIDC organizacija, tirianti bei analizuojanti sniegą, ledynus ir ledo sluoksnius bei kitus bruožus, skelbia, kad ledas Arkties vandenyne pasiekė „naujas rekordines žemumas“ tiek sausio mėnesio pradžioje, tiek pabaigoje.

Po užsitęsusio poliarinio tirpsmo laikotarpio, pasaulio ledo tirpsmas šių metų pirmąjį mėnesį pasiekė žemumų rekordą, skelbia ekspertai.

NSIDC organizacija, tirianti bei analizuojanti sniegą, ledynus ir ledo sluoksnius bei kitus bruožus, skelbia, kad ledas Arkties vandenyne pasiekė „naujas rekordines žemumas“ tiek sausio mėnesio pradžioje, tiek pabaigoje.

Skelbiama, kad sausio mėnesio pradžioje Arktis išgyveno kasdienių ledo kiekio žemumų rekordų savaitę, o viso sausio vidurkis nurungė ankstesnį 2017 rekordą.

Tačiau mokslininkus neramina naujas fenomenas, jog ledo traukimasis vyksta ne atskirais etapais, o ištisus metus. Paskelbtoje ataskaitoje skelbiama, jog Barenco, Karos ir Beringo jūrose vyrauja mažesnis už vidutinį ledo lygis, rašo independent.co.uk.

Anot ekspertų, šių metų duomenys apie Antarktidos situaciją taipogi kelia nerimą. „Pietiniame pusrutulyje, po sausio 11 d. jūrų ledas pradėjo mažėti, kas privedė iki to, kad sausio mėnesio ledo kiekis buvo antrasis pagal žemumą istorijoje. Šiuo metų laiku mažiausias ledo plotas fiksuotas 2017 metais“.

Praėjusių metų pabaigoje JAV Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija paskelbė, kad Arktis „pasiekė naują normą“, kuomet oro temperatūra auga dvigubai lyginant su pasaulinės oro temperatūros augimo tempu, o regione neaptinkama „jokių ženklų, kad būtų grįžtama prie visiškai užšalusio regiono, kas buvo įprasta ankstesniais dešimtmečiais.“

Mokslininkų teigimu, jūros ledo tirpsmas yra svarbus dėl to, kad jis įsijungia į užburtą klimato kaitos ir kylančios temperatūros ratą. Tai taip pat daro žalą ekosistemoms ir laukinei gamtai, nuo jūrų vėplių iki baltųjų lokių, bei grasina masinėmis migracijomis iš žemiau įsikūrusių pasaulio valstybių.