Argentinoje iš dangaus krito 20 cm skersmens ledo gabalai
Kor­do­bą, Ar­gen­ti­no­je, pra­ėju­sį penk­ta­die­nį tal­žė dar ne­re­gė­ta kru­ša. Apie pu­sę pen­kių va­ka­ro pra­si­dė­ju­si sti­chi­ja kaip rei­kiant pri­da­rė ža­los. Iš pra­džių kru­ša at­ro­dė men­ka ir ne­grės­min­ga, bet la­bai grei­tai vis­kas pa­si­kei­tė.

Kai kurie žmonių nufotografuoti ledėkai siekė net 18 cm skersmenį ir net daugiau. Manoma, jog ši kruša su neįprasto dydžio ledėkais gali būti rekordinė pietų pusrutulyje, rašo washingtonpost.com.

Victoria Druetta užfiksavusi neįprasto dydžio ledėką teigia, kad jis buvo dar didesnis, tačiau kol jį įamžino jis sparčiai tirpo.

Iš užfiksuotų vaizdų, atrodo, kad į žemę krentą maži meteorai.