Apokaliptiniai vaizdai Kretoje: salą uždengė smėlio audra iš Sacharos
Dėl vy­ra­vu­sių smar­kių, net 100 km/h. grei­tį sie­ku­sių vė­jų, Kre­tos sa­lą pa­sie­kė ga­lin­ga smė­lio aud­ra nuo pat Sa­cha­ros ir su­kė­lė ne­ma­žai prob­le­mų.

Užfiksuotuose vaizduose matyti kaip tiek dangus, tiek visa aplinka nusidažė ryškiai oranžine spalva.

Matomumas buvo labai stipriai apribotas.